unizg Pretraga

Teorijske analize pletiva i procesa pletenja

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Geometrija kulirne i osnovine pletene strukture. Utjecaji procesa pletenja na parametre pletiva. Utjecaji pletenja i strukture pletiva na relaksaciju, skupljanje i dimenzijsku stabilnost pletiva. Utjecaji pletenja i struktura pletiva na jednoosno i višeosno rastezanje pletiva, vlačnu čvrstoću, trganje, sferno trganje, anizotropiju pletiva.

Cilj kolegija

Svrha je ovog predmeta dati studentima temeljni okvir istraživačkog rada u području pleteštva i tako pojačati praktičnu primjenu znanstvenih istraživanja u proizvodnji.

Literatura potrebna za ispit

  • D.J. SPENCER: Knitting Technology, Pergamon Press Oxford, England, 1989.
  • S. RAZ: Warp Knitting Production, Melliand Textilberichte GmbH
  • Članci iz časopisa Tekstil, Textile Research Journal, Journal of the Textile Institute

Još iz kategorije

Teorijske analize pletiva i procesa pletenja

Povezane teme