unizg Pretraga

Tehnička pletiva

Nositelji

prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak

Suradnici:

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pletenje

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Kulirna tehnička pletiva izvedena iz jednostranih i dvostranih pletiva. Pletiva s ekstremnim svojstvima - s uzdužnim i poprečnim nitima. 3D proizvodi. Kompresivne čarape. Osnovina tehnička pletiva. Otvorene, zatvorene, stabilne i trodimenzionalne strukture. Jednoosna, dvoosna, višeosna i kompozitna pletiva. Direktno orjentirane strukture. Tehničke pletene strukture za automobile, građevinarstvo i medicinske svrhe.

Cilj predmeta

S obzirom na značenje tehničkih pletiva, studenti moraju razumjeti i primijeniti principe tekstilne znanosti i tehnologije, kako bi mogli riješiti prije svega tehnološke ali i inženjerske probleme. Naglasak je dan na fizikalno-mehaničke karakteristike tehničkih pletiva s obzirom na upotrebne mogućnosti. Studenti uče primijeniti ne samo znanja o tehničkim vlaknima, pređama i pletivima, već i primjenu tih pletiva za razne namjene.

Literatura potrebna za ispit

  • Vrljičak Zlatko: Pletiva, Zagreb 2019
  • A R Horrocks and S C Anand: Handbook of technical textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2000
  • Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987

Dopunska literatura

  • Subhash Anand: Medical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 1999

Tehnička pletiva

Povezane teme