unizg Pretraga

Tehnička pletiva

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

43951 

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pletenje

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati razliku između tehničkih i konvencionalnih pletiva,
•    Identificirati razliku između tehničkih pletiva, tknaina i netkanih tekstilija,
•    Identificirati razliku između pređa namijenjenih izradi tehničkih i konvencionalnih pletiva,
•    primijeniti određeni preplet za izradu tehničkog pletiva određene namijene,
•    primijeniti stečena znanja u razradi bilo kojih tehničkih pletiva,
•    prenjeti svoja znanja o tehničkim pletivima na suradnike u timu ,
•    uvoditi nove pređe za kreiranje funkcionalnih tehničkih pletiva različite namjene,
 

Okvirni sadržaj predmeta

Kulirna tehnička pletiva izvedena iz jednostranih i dvostranih pletiva. Pletiva s ekstremnim svojstvima - s uzdužnim i poprečnim nitima. 3D proizvodi. Kompresivne čarape. Osnovina tehnička pletiva. Otvorene, zatvorene, stabilne i trodimenzionalne strukture. Jednoosna, dvoosna, višeosna i kompozitna pletiva. Direktno orjentirane strukture. Tehničke pletene strukture za automobile, građevinarstvo i medicinske svrhe.

Cilj predmeta

Naučiti studente razlikovati tehnička od konvencionalnih pletiva. Studenti trebaju upoznati pređe, preplete i strojeve za izradu tehničkih pletiva kao i područja primjene. Tehnička se pletiva izrađuju prema ciljanoj namjeni pa je potrebno raditi na projektiranju svojstava tehničkih pletiva. Značajno je da student dobije informacije  o  mogućim proizvođačima pređa namijenjenih izradi tehničkih pletiva.

Literatura potrebna za ispit

  • Vrljičak Zlatko: Pletiva, Zagreb 2019
  • A R Horrocks and S C Anand: Handbook of technical textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2000
  • Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987

Dopunska literatura

  • Subhash Anand: Medical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 1999

Tehnička pletiva

Povezane teme