unizg Pretraga

Pletenje I

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

29031

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predenje, Projektiranje pređa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izabrati stroj i pređu za izradu određenog pletiva,
•    planirati godišnju proizvodnju izrade pletiva
•    analizirati zastoje  u procesu proizvodnje pletiva
•    surađivati u timu stručnjaka i uskladiti različita stajališta u izradi kvalitetnog proizvoda,
•    putovati po sajmovima i pratiti modne trendove
•    biti na tržištu konkurentan sa svojim proizvodom
 

Okvirni sadržaj predmeta

Temeljni principi pletenja. Usporedba kulirnog i osnovinog pletenja. Proizvodnja kulirnih struktura na ravnim i kružnim strojevima. Proizvodnja čarapa. Mehanizmi za uzorkovanje. Specijalna pletiva i strojevi. Mehanizmi za dovod pređe i povlačenje pletiva. Cjelovito oblikovanje pletiva. Strojevi za osnovino pletenje. Pletenje s jednom i više osnova. Dvoležišni osnovini strojevi. Mehanizmi za uzorkovanje na osnovinim strojevima. Principi odmatanja osnove. Proizvodnja uzorkastih kulirnih i osnovinih struktura

Cilj predmeta

U okviru ovog predmeta studenti stiču temeljna i napredna znanja iz područja tehnologije  izrade pletiva. Uče kako iz različitih pređa oblikovati  pletiva određenih svojstava i namjena.  Studente se uči rad na ravnim i kružnim, pletaćim i prepletaćim, jednoigleničnim i dvoigleničnim strojevima. Također ih se uči temeljnim tehnološkim načelima planiranja proizvodnje s obzirom na planiranje vremenskih, količinskih i troškovnih normativa.

Literatura potrebna za ispit

Zlatko Vrljičak: Tehnološki izračuni proizvodnje pletiva, Sveučilišni udžbenik, 2017
David J. Spencer: Knitting Technology, Pergamon Press, UK, 1989
Samuel Raz: Flat Knitting Technology, Printed by C.F.Rees GmbH, Druck-Repro-Verlag, 89520 Heidenheim, Germany, 1993

Dopunska literatura

Iyer, Mammel, Schach: Circular Knitting, Meisenbach GmbH, D-8600 Bamberg, Germany, 1992

Pletenje I

Povezane teme