unizg Pretraga

Tehnike realizacije tekstila III

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44299

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi predmeti iz prve godine studija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati temeljne konstrukcije pletiva
•    izabrati stroj i pređu za izradu određenog odjevnog predmeta,
•    prepoznati prednosti i nedostatke različitih tehnika i tehnologija u izradi pletenih odjevnih predmeta,
•    sudjelovati u timu stručnjaka koji planiraju proizvodnju pletenog proizvoda i kompromisno donositi odluke o novom proizvodu, 
•    analizirati zahtjeve tržišta u pogledu izbora pređe i tehnika oblikovanja uzoraka

Okvirni sadržaj predmeta

Diskontinuirani rad igle kod izrade uzorkovanih pletiva. Podlijeganje i platiranje. Selekcijski rad igala. Selekcija igala kod kružnog uzorkovanja. Potpuna žakarska selekcija igala. Elektronička selekcija igala. Računalna priprema i razrada uzoraka za pletenje. Proizvodnja kulirnih pletiva. Planiranje pletenja po kroju. Izrada trodimenzionalne ili bešavne odjeće.

Cilj predmeta

Studenti se upoznaju s izradama uzorkovanih kulirnih i osnovinih pletiva. Naglasak je na izradi različitih uzoraka pletiva namijenjenih izradi odjevnih predmeta. Ako su strojevi ispravni i ima dovoljno pređe tada svaki student izrađuje nekoliko proizvoda: šal,  pulover, vestu, čarape, majicu ili sl.

Literatura potrebna za ispit

  • Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.

  • Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.

Dopunska literatura

  • Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.

  • Offermann P. I H. Tausch-Marton: Grundlagen der Maschenwaren technologie, Leipzig 1978.

Tehnike realizacije tekstila III

Povezane teme