unizg Pretraga

Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković
prof. dr. sc. Željko Penava

Šifra predmeta

36576

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

6 (3+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi ispiti iz prve godine i Tekstilno-mehanički procesi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati osnovne elemente konstrukcije tkanine
•    Analizirati strukturu tkanine
•    Prepoznati vrstu tkanine s obzirom na namjenu
•    Prepoznati temeljne konstrukcije pletiva
•    Povezati konstrukciju pletiva s njegovim svojstvima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Definicije tkanina i pletiva. Podjela taknina i pletiva. Uzornice. Osnovni vezovi tkanina: platno, keper, rips, atlas. Osnovni vezovi pletiva: desno-lijevi, desno-desni, lijevo-lijevi, interlok, osnovina pletiva. Pređe za izradu tkanina i pletiva. Pređe iz prirodnih vlakana i pređe iz kemijskih vlakana. Pređe za osnovu i potku, pređe za izradu gornjih odjevnih predmeta i rublja. Osnovni konstrukcijski parametri tkanina i pletiva. Analiza tkanina i pletiva. Podjela tkanina i pletiva prema namijeni. Osnovne trgovačke značajke tkanina i pletiva. Svojstav tkanina i pletiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje studenata s tekstilnim plošnim tvorevinama, konkretno s tkaninama i pletivima. Spoznavanje razlike u konstrukcijama različitih struktura tkanina i pletiva iz kojih slijede određena svojstva, koja pak uvjetuju namjenu tkanine ili pletiva.

Literatura potrebna za ispit

Orešković V. i J. Hađina: Vezovi i konstrukcije tkanina listovnog tkanja, Bihać.
Grupa autora: Bindungslehre der Kulirwirkerei und Strickerei, Leipzig.
Lasić V. Vezovi pletiva, Zagreb 1997.

Dopunska literatura

Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, Ljubljana.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda

Povezane teme