unizg Pretraga

Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković
prof. dr. sc. Željko Penava

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36576

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

6 (3+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi ispiti iz prve godine i Tekstilno-mehanički procesi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati osnovne elemente konstrukcije tkanine
•    Analizirati strukturu tkanine
•    Prepoznati vrstu tkanine s obzirom na namjenu
•    Prepoznati temeljne konstrukcije pletiva
•    Povezati konstrukciju pletiva s njegovim svojstvima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Definicije tkanina i pletiva. Podjela taknina i pletiva. Uzornice. Osnovni vezovi tkanina: platno, keper, rips, atlas. Osnovni vezovi pletiva: desno-lijevi, desno-desni, lijevo-lijevi, interlok, osnovina pletiva. Pređe za izradu tkanina i pletiva. Pređe iz prirodnih vlakana i pređe iz kemijskih vlakana. Pređe za osnovu i potku, pređe za izradu gornjih odjevnih predmeta i rublja. Osnovni konstrukcijski parametri tkanina i pletiva. Analiza tkanina i pletiva. Podjela tkanina i pletiva prema namijeni. Osnovne trgovačke značajke tkanina i pletiva. Svojstav tkanina i pletiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje studenata s tekstilnim plošnim tvorevinama, konkretno s tkaninama i pletivima. Spoznavanje razlike u konstrukcijama različitih struktura tkanina i pletiva iz kojih slijede određena svojstva, koja pak uvjetuju namjenu tkanine ili pletiva.

Literatura potrebna za ispit

Orešković V. i J. Hađina: Vezovi i konstrukcije tkanina listovnog tkanja, Bihać.
Grupa autora: Bindungslehre der Kulirwirkerei und Strickerei, Leipzig.
Lasić V. Vezovi pletiva, Zagreb 1997.

Dopunska literatura

Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, Ljubljana.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda

Povezane teme