unizg Pretraga

Tehnike pletenja

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

36637

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi predmeti iz prve godine studija i predmet Tekstilna vlakna

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izabrati određenu tehniku za izrdau željenog uzorka pletiva
•    primijeniti jednu tehniku pletenja u pripremi, razradi i izradi uzoraka,
•    analizirati utjecaj značajki pređa na strukturu i svojstva proizvoda,
•    definirati pređe i preplet za izradu proizvoda obzirom na željenu strukturu i svojstava proizvoda,
•    surađivati u timu stručnjaka i uskladiti različita stajališta u izradi kvalitetnog proizvoda

Okvirni sadržaj predmeta

Procesi oblikovanja očica. Tehnike projektiranja i izrade pletiva na strojevima s jezičastim iglama, na dvoigleničnim strojevima, višesistemnim kružnopletaćim i interlok strojevima, čaraparskim automatimai osnovoprepletaćim strojevima. Uzorkovanje u izradi pletiva.

Cilj predmeta

Studenti se upoznaju s različitim strojnim tehnikama izrade kulirnih i osnovinih pletiva. Naglasak je na izradi različitih uzoraka pletiva namijenjenih izradi odjevnih predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.
  • Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.

Dopunska literatura

  • Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.
  • Offermann P. I H. Tausch-Marton: Grundlagen der Maschenwaren technologie, Leipzig 1978.

Tehnike pletenja

Povezane teme