unizg Pretraga

Tehnike pletenja

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Položeni svi predmeti iz prve godine studija i predmet Tekstilna vlakna

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Procesi oblikovanja očica. Tehnike projektiranja i izrade pletiva na strojevima s jezičastim iglama, na dvoigleničnim strojevima, višesistemnim kružnopletaćim i interlok strojevima, čaraparskim automatimai osnovoprepletaćim strojevima. Uzorkovanje u izradi pletiva.

Cilj predmeta

Studenti se upoznaju s različitim strojnim tehnikama izrade kulirnih i osnovinih pletiva. Naglasak je na izradi različitih uzoraka pletiva namijenjenih izradi odjevnih predmeta. Nakon položenog ispita student treba znati samostalno na stroju izraditi jednostavniji uzorak pletiva. Za izradu složenijih uzoraka treba znati izabrati tehniku, stroj i tehnologiju.

Literatura potrebna za ispit

  • Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.
  • Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.

Dopunska literatura

  • Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.
  • Offermann P. I H. Tausch-Marton: Grundlagen der Maschenwaren technologie, Leipzig 1978.

Tehnike pletenja

Povezane teme