unizg Pretraga

Povijest odijevanja II/014

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

šifra predmeta

137509

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati i valorizirati izvore za rekonstrukciju modnih razdoblja od 15.stoljeća do 18.stoljeća
•    Poznavati odjevnu terminologiju od 15.stoljeća do 18.stoljeća
•    Prepoznati stilske karakteristike muške i ženske mode od 15.stoljeća do 18.stoljeća
•    Objasniti sličnosti i razlike u stilskim karakteristima mode od 15.stoljeća do 18.stoljeća
•    Odrediti razloge i uvjete modnih pojava u razdoblju od 15.stoljeća do 18.stoljeća
•    Pismeno istražiti izvore za rekonstrukciju stilskih razdoblja od 15.stoljeća do 18.stoljeća

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja odjeće od srednjeg vijeka do 19.stoljeća. Odijevanje u određenim povijesnim razdobljima: renesansa, manirizam, barok, rokoko, sagledava se u kontekstu povijesnih i društvenih zbivanja i umjetnosti, te se utvrđuju zajednička stilska obilježja. Odjeća se sagledava kao složeno likovno djelo, stoga se težište stavlja na analizu svih elemenata odjevne kompozicije, njihovih oblika, svojstava, međusobnih odnosa.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti samostalnog istraživanja odjeće i odjevnih elemenata povijesnih razdoblja; Usvajanje metodologije istraživanja raznovrsnih izvora: likovnih, pisanih dokumenata, književnih ostvarenja; Proširiti znanja stečena u okviru ostalih predmeta i integrirati ih u cjelovitu viziju pojedinoga razdoblja. Stvoriti temelj za razvoj kreativnoga mišljenja, te mogućnosti primjene usvojenih znanja u okvire vlastitoga rada.

Literatura potrebna za ispit

  • Francois Boucher: Historie du Costume, Flammarion, Paris, 1965.
  • Max von Boehn: Die Mode, Bruckmann, Munchen, 1996.
  • Ingrid Loschek. Mode und Costumlexicon, Reclam, Stuttgart, 1987.
  • Ingrid Loschek. Mode in 20.Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
  • Ingrid Loschek: Accessoires, Bruckmann, Munchen,1993.

Povijest odijevanja II/014

Povezane teme