unizg Pretraga

Povijest tekstila i odjeće I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

SURADNICI

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

28913

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja i mjena tekstila i odjeće tijekom povijesti od pretpovijesti do renesanse. Distinkcija: odijevanje-moda. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.

Cilj predmeta

Cilj je da studenti prepoznaju osnovne karakteristike povijesnih stilova u kulturi odijevanja i mode od prapovijesti do 19. stoljeća. Razvijanje sposobnosti aktivnog sagledavanja odjeće, uočavanje njezinih osnovnih likovnih značajki, te prepoznavanje stilskih obilježja kojima se tekstil i odjeća uklapaju u cjelokupni vizualni i društveni okvir određenog razdoblja. Uspostavljanje kriterija za kritičko promišljanje vlastitih radova, kao i za vrednovanje modnih događanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Laver, James: Costume and Fashion: A Concise History (World of Art) , Thames & Hudson, 2002
  • Francoise Grau: Povijest odijevanja, Naklada Jesenski Turk, Zagreb 2008.
  • Francois Boucher, Yvonne Deslandres: A History of Costume in the West, Thames & Hudson Ltd; Enlarged edition edition (September 23, 1996)
  • Lou Taylor : The Study of Dress HistoryLou Taylor (Author) › Visit Amazon's Lou Taylor PageFind all the books, read about the author, and more.See search results for this author Are you an author? Learn about Author Central
  • Manchester University Press; illustrated edition edition (May 3, 2002)
  • James Peacock Povijest odijevanja na Zapadu, Golden Marketing, 2007

Dopunska literatura

  • Francois Boucher:Histoire du Costume, Flammarion. Paris, 1965.
  • Ingrid Loschek: Mode und Costumlexicon, Reclam. Stuttgart, 1987.
  • Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
  • Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.

Povijest tekstila i odjeće I

Povezane teme