unizg Pretraga

Povijest odijevanja III/014

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič
izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić

suradnici

Franka Karin, mag. ing. des. text., asistent

šifra predmeta

137511

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati i valorizirati izvore za rekonstrukciju modnih razdoblja od 18.stoljeća do početka
20.stoljeća
•    Poznavati odjevnu terminologiju od 18.stoljeća do početka 20.stoljeća
•    Prepoznati stilske karakteristike muške i ženske mode od 18.stoljeća do početka 20.stoljeća
•    Objasniti sličnosti i razlike u stilskim karakteristima mode od 18.stoljeća do početka 20.stoljeća
•    Odrediti razloge i uvjete modnih pojava u razdoblju od 18.stoljeća do početka 20.stoljeća
•    Pismeno istražiti izvore za rekonstrukciju stilskih razdoblja od 18.stoljeća do početka 20.stoljeća

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja odjeće od 19.stoljeća do danas. Odijevanje u određenim povijesnim razdobljima: 19. i 20. stoljeća, sagledava se u kontekstu povijesnih i društvenih zbivanja i umjetnosti, te se utvrđuju zajednička stilska obilježja. Odjeća se sagledava kao složeno likovno djelo, stoga se težište stavlja na analizu svih elemenata odjevne kompozicije, njihovih oblika, svojstava, međusobnih odnosa.

Cilj predmeta

Upoznati s metodologijom istraživanja; Osposobiti za samostalna istraživanja; Proširiti i produbiti stečena znanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Francois Boucher: Historie du Costume, Flammarion, Paris, 1965.
  • Max von Boehn: Die Mode, Bruckmann, Munchen, 1996.
  • Ingrid Loschek. Mode und Costumlexicon, Reclam, Stuttgart, 1987.
  • Ingrid Loschek. Mode in 20.Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
  • Ingrid Loschek: Accessoires, Bruckmann, Munchen,1993.

Povijest odijevanja III/014

Povezane teme