unizg Pretraga

Muzealizacija mode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

suradnici

Lea Vene, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

44336

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti muzeologiju kao znanstvenu disciplinu u svrhu praktične muzejske prezentacije modnih artefakata
•    Povezati tradicionalne muzejske prakse u svrhu specifične prezentacije odjeće i odijevanja u
različitim vrstama muzeja (povijesnim, etnografskim, muzejima na otvorenom, itd.)
•    Analizirati razloge donedavne odsutnosti odjeće u muzejima dizajna 20. st. te ispravno procijeniti
recentan napredak u toj domeni: osnivanje sve većeg broja muzeja mode, sve češće muzejske izložbe ili retrospektive modnih dizajnera, odjeću kao dio
umjetničkih pravaca, itd.
•    Primijeniti različite kustoske pristupe povijesti odijevanja, suvremenoj modnoj i uličnoj odjeći, muzejskom predstavljanju modnih dizajnera ili modnih fotografa, itd., kao i pisanjem ogleda i kritika takvih izložbi
•    Osmisliti konkretnu izložbu vezanu uz tekstil i odjeću i razraditi je u svim relevantnim aspektima kustosko-komunikacijske prakse.

Okvirni sadržaj predmeta

U uvodnom dijelu kolegija studenti će se upoznati s literaturom koja propituje razloge zbog kojih su znanstvena istraživanja o modi, pa tako i njena muzealizacija, bili relativno dugo zanemarivani. No kako se nedavni nagli razvoj teorije mode vremenski preklapa sa razvojem teorije muzeologije, taj nedostatak ima i svojih prednosti. Neopterećene zastarjelim teoretskim modelima i već ustaljenom muzejskom praksom, recentne muzejske izložbe mode pokazuju zavidnu inovativnost i raznolikost izložbenih tema. Drugi dio kolegija biti će posvećen kritičkoj analizi odabranih muzejskih kolekcija mode te recentnih izložbi mode i popratnih publikacija, ukazujući na njihov utjecaj i pozitivan odjek u kulturnoj javnosti, ali i na neke potencijalne probleme i rasprave.

Cilj predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente sa recentnim re-definiranjem znanstvene discipline muzeologije unutar područja informacijskih znanosti. Studenti će zatim kritički promišljati načine izlaganja i izbor odjeće i odijevanja koji su bili i još uvijek su dio stalnih postava ili izložbi u različitim vrstama muzeja, od etnografskih, do povijesnih, do muzeja tekstila, do tkzv.»živih muzeja», itd. Studenti će nadalje kritički promišljati činjenicu da odjeća (osim nešto kazališnih kostima) donedavno  nije bila izlagana u muzejima modernog dizajna u 20. st., i to ponajviše zato jer se trivijalizirala kao ženska moda. Studenti će se zatim upoznati sa recentnim pomakom u muzejskoj praksi i primjerima izložbi u kojima se odjeća i odijevanje koristi kao značajan aspekt materijane kulture u povijesnim procesima stvaranja individualnih i grupnih identiteta. Nadalje, upoznati će se sa izložbama na kojima se tekstilije i odjeća danas prikazuju kao važan dio povijesti obrta, modernog (modnog) dizajna, i suvremene umjetnosti (posebno izvedbenih umjetnosti, 3-D instalacija, itd.). Studenti će zatim stečeno znanje primijeniti u planiranju vlastite izložbe vezane uz tekstilije i/ili odjeću, u kojoj će argumentirano predložiti ŠTO izložiti, te ZAŠTO, GDJE, KOME i KAKO komunicirati sa potencijalnom publikom.

Literatura potrebna za ispit

  • Taylor, Lou. (2004). Establishing dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
  • McLeod, Mary (1994). Undressing architecture: Fashion, gender and modernity. Princeton Architectural Press.
  • Maroević, Ivo. (2004). Baštinom u svijet. Matica Hrvatska. (odabrani članci)
  • Clark, Judith. (2004). Spectre: When fashion turns back. London: V&A. 2002. The Fashion Museum: Backstage. Antwerpen.

Dopunska literatura

  • Burke, Peter. (2003/2001). Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza. AB: Zagreb.
  • Wilcox, Clair. (2001). Radical fashion. London: V&A Publications.
  • Maison Martin Margiela (1999). Street, Vol 1 & 2.
  • Yamamoto, Yohji. (2005). Correspondances. A Magazine. (i drugi katalozi odabranih izložbi)

Muzealizacija mode

Povezane teme