unizg Pretraga

Muzealizacija mode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

U uvodnom dijelu kolegija studenti će se upoznati s literaturom koja propituje razloge zbog kojih su znanstvena istraživanja o modi, pa tako i njena muzealizacija, bili relativno dugo zanemarivani. No kako se nedavni nagli razvoj teorije mode vremenski preklapa sa razvojem teorije muzeologije, taj nedostatak ima i svojih prednosti. Neopterećene zastarjelim teoretskim modelima i već ustaljenom muzejskom praksom, recentne muzejske izložbe mode pokazuju zavidnu inovativnost i raznolikost izložbenih tema. Drugi dio kolegija biti će posvećen kritičkoj analizi odabranih muzejskih kolekcija mode te recentnih izložbi mode i popratnih publikacija, ukazujući na njihov utjecaj i pozitivan odjek u kulturnoj javnosti, ali i na neke potencijalne probleme i rasprave.

Cilj predmeta

Pohađanjem ovog kolegija studenti će steći znanje o suvremenim dometima muzealizacije mode, kao i uvid u znanstvene i muzejske interpretacije mode i njene uloge u procesima modernizacije društva. Nadalje, studenti će steći vještine kritičkog čitanja literature i višeslojne kritičke analize muzejske prakse u području mode. Studenti će isto tako razvijati vještine praktičnog planiranja izložbe te pisanja prijedloga za potencijalnu izložbu mode. Stečeno znanje i moć kritičkog i analitičkog razmišljanja, kao i praktične vještine planiranja modnih izložbi, biti će studentima od višestruke koristi u kasnijim karijerama bilo kao modnih dizajnera ili teoretičara mode.

Literatura potrebna za ispit

  • Taylor, Lou. (2004). Establishing dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
  • McLeod, Mary (1994). Undressing architecture: Fashion, gender and modernity. Princeton Architectural Press.
  • Maroević, Ivo. (2004). Baštinom u svijet. Matica Hrvatska. (odabrani članci)
  • Clark, Judith. (2004). Spectre: When fashion turns back. London: V&A. 2002. The Fashion Museum: Backstage. Antwerpen.

Dopunska literatura

  • Burke, Peter. (2003/2001). Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza. AB: Zagreb.
  • Wilcox, Clair. (2001). Radical fashion. London: V&A Publications.
  • Maison Martin Margiela (1999). Street, Vol 1 & 2.
  • Yamamoto, Yohji. (2005). Correspondances. A Magazine. (i drugi katalozi odabranih izložbi)

Muzealizacija mode

Povezane teme