unizg Pretraga

Povijest tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj umijeća predenja i tkanja. Prva vlakna i osnovne tehnike tkanja. Usavršavanje tekstilne proizvodnje: prve povijesne civilizacije. Svila i putovi svile. Tapiserije i ćilimarstvo.Tekstilni proizvodi i prožimanje kultura: Bizant i srednji vijek. Procvat tekstilnih centara: reneasansa. Pojava čipke. Veziljstvo. Usavršavanje tehnologija od baroka do 19.stoljeća.Pamuk.Prema novim materijalima.

Cilj predmeta

Povijesnim pristupom tekstilu u studenanta se razvija svijest o mjestu, ulozi, značenju tekstilnih proizvoda kao velikih pokretača povijesnih tokova, prenositelja oblika motiva, prožimanja kultura i civilizacija. Kolegij dopunjuje spoznaje stečene tijekom studija i omogućuje stvaranje cijelovite slike o velikim razdobljima ljudske povijesti.

Literatura potrebna za ispit

  • Mary Schoeser: World textiles, Thames and Hudson, London, 2003.
  • Agnes Geijer: A History of textile Art, Passold Reseach Fund. London, 1979.
  • Čarolija niti, Katalog izložbe, MGC, Zagreb, 1988.

Dopunska literatura

  • Jacques Anquetil:Routes de soie, Lattes, Paris, 1992.

Povijest tekstila

Povezane teme