unizg Pretraga

Moda XX. stoljeća

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

SURADNICI

Lea Vene, predavač, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44389

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati modne promjena unutar 20 stoljeća
•    primijeniti metode rekonstrukcije mode 20 stoljeća
•    analizirati vlastite radove i usporediti s relevantnim modnim promjenama 20. stoljeća
•    analizirati modna događanja
•    primijeniti teorijsko znanje u znanstvenom istraživanju mode

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja mode 20.stoljeća od kraja 19.st. Do danas. Prvi veliki kreatori i fenomen Haute Couture: Worth, Redfern. Vionnet, Chanel, Dior,... Demokratizacija mode: pret a porter i stilizam. Novi pokretači promjena: pokreti mladih i ""ulična"" moda. Odnod :moda, umjetnost, dizajn. novi odnos prema tijelu. Suvremeni kreatori.

Cilj predmeta

Uočavanje i praćenje ritmova promjena mode 20.st. koja neposredno prati i zrcali sve mijene na planu cjelokupnog društvenog života. Predmet nastoji osvijestiti ulogu i značenje mode kao jednog od najsnažnijih pokretača tih mijena, istaknuti tijesnu povezanost fenomena mode sa svim ostalim likovnim područjima.

Literatura potrebna za ispit

  • Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
  • Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.
  • Gilles Lipovetsky. L empire de l ephemere. Gallimard. Paris, 1987.
  • Zbornik:Moda (Cvita, Bartlett, Vladislavić), Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Moda XX. stoljeća

Povezane teme