unizg Pretraga

Dizajn modnih dodataka II

Nositelji

izv. prof. mr. um. Jasminka Končić

Suradnici:

doc. art. Josipa Štefanec, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vežbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Studiranje i shvaćanje trodimenzionalnosti modnih dodataka. Crtaju se i analiziraju dodaci za glavu, ruke i noge.

Cilj predmeta

Razumijevanje modnih dodataka kao tjelesnih ekstenzija jasno određenima funkcijom.:studira se ljudska figura u pokretu kao i analiziranje funkcija dodataka.

Literatura potrebna za ispit

  • A. L. Quillriet: The Leather Book, Assouline Publ., New York, 2004.
  • S. Mazza: Scarparentola, Idea Books, Milano, 1995.
  • F. Bonami, M.:L. Friso, S. Tonchi: Unifrom, Pitti Omm., Charta, Milano, 2000.
  • B. Wilcox: Bags, V. & A: Publ., London, 1999.
  • C. C. Mc Dowell: Shoes, Th. & H., London, 1989.

Dopunska literatura

  • D. Fr. Chaille: Ja Grande Histoire de la Cravatte, Flammarion, Paris, 1994

Dizajn modnih dodataka II

Povezane teme