unizg Pretraga

Dizajn modnih dodataka II

Nositelji

doc. art. Josipa Štefanec

Suradnici

 

Šifra predmeta

44324

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    provesti proces i etape oblikovanja pojedinačnog modnog dodatka (cipele) prolazeći proces od
crtačkog dijela i izrade makete do realizacije prototipa
•    primijeniti znanja iz poznavanja likovnog komponiranja volumena, masa i šupljina u oblikovanju prototipa obuće
•    izraditi prototip jednog dizajnerskog rješenja u realnom materijalu
•    prepoznati modni dodatak kao dio modne cjeline
•    izraditi crteže, maketu i prototip multifunkcionalnih modnih dodataka vezanih uz kolekciju II
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Studiranje i shvaćanje trodimenzionalnosti modnih dodataka. Crtaju se i analiziraju dodaci za glavu, ruke i noge.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje modnih dodataka kao tjelesnih ekstenzija jasno određenih funkcijom. Shvaćanje karakteristika ljudske figure u pokretu kao i analiziranja funkcije modnih dodataka vezanih uz pokret.

Literatura potrebna za ispit

  • A. L. Quillriet: The Leather Book, Assouline Publ., New York, 2004.
  • S. Mazza: Scarparentola, Idea Books, Milano, 1995.
  • F. Bonami, M.:L. Friso, S. Tonchi: Unifrom, Pitti Omm., Charta, Milano, 2000.
  • B. Wilcox: Bags, V. & A: Publ., London, 1999.
  • C. C. Mc Dowell: Shoes, Th. & H., London, 1989.

Dopunska literatura

  • D. Fr. Chaille: Ja Grande Histoire de la Cravatte, Flammarion, Paris, 1994

Dizajn modnih dodataka II

Povezane teme