unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće IV

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak
prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

CAD/CAM sustavi. Elementi sustava i mreže. Programska podrška. Programi za dizajn odjeće. 3D body scaner. Unikatni krojevi. Krojni dijelovi. Digitalizacija. Gradiranje. Računalna izrada krojeva za kolekciju. Izrada modela. Računalno modeliranje odjeće. računalna izrada krojnih slika. Iskrojavanje na agregatima za izradu kolekcija

Cilj predmeta

Student savladava tehnike računalnog modeliranja odjeće, transformacije krojnih dijelova, formiranja modela i izrade krojnih slika, upravljanja crtalima i NC agregatima za iskrojavanje te usvaja znanja za samostalni rad na CAD/CAM sustavima za oblikovanje i iskrojavanje odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, 1997., Sveučilište u Zagrebu
  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, 1999.
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6
  • D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
  • D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5
  • J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
  • B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.

Dopunska literatura

  • D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
  • D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
  • D. Rogale, i sur.: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija metalne industrije BiH, Bihać 1997., 301-308

Konstrukcija odjeće IV

Povezane teme