unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće IV

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

SURADNICI

Maja Mahnić Naglić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44317

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Završni kolokvij na CAD/CAM sustavu, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti ulogu i način uporabe 3D skenera tijela za potrebe određivanja antropometrijskih karakteristika tijela.
•    detaljno opisati ulogu i način uporabe profesionalnog 2D/3D CAD sustava u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije s aspekta razvoja kolekcija modela
•    primijeniti metode računalne konstrukcije, gradiranja i modeliranjam krojeva, kao i prikladne programske alate
•    računalno konstruirati i modelirati prototip modela odjevnog predmeta
•    analizirati i verificirati pristalost modela odjevnog predmata primjenom računalnih 3D simulacija na modelu tijela
•    računalno kreirati krojne slike
•    objasniti ulogu i način upravljanja računalno vođenim agregatom za krojenje

Okvirni sadržaj predmeta

CAD/CAM sustavi. Elementi sustava i mreže. Programska podrška. Programi za dizajn odjeće. 3D body scaner. Unikatni krojevi. Krojni dijelovi. Digitalizacija. Gradiranje. Računalna izrada krojeva za kolekciju. Izrada modela. Računalno modeliranje odjeće. računalna izrada krojnih slika. Iskrojavanje na agregatima za izradu kolekcija

Cilj predmeta

Osposobiti studente za rad na 3D skeneru tijela. Osposobiti studente za samostalan rad na 2D/3D CAD sustavu za računalnu konstrukciju i simulaciju odjeće. Obučiti studente za rad u četiri programska paketa namijenjena digitalizaciji krojnih dijelova, računalnom gradiranju i modeliranju krojeva, izradi krojnih slika, računalnoj 3D simulaciji odjeće sa svrhom testiranja prototipa modela i prilagodbi krojeva prema modelima tijela različitih antropometrijskih karakteristika. Upoznati studente s mogućnostima profesionalnog CAD programskog paketa namijenjenog računalnom 3D dizajnu tekstila i odjeće. Upoznati studente s radom na računalno vođenom agregatu za krojenje. Kao krajnji cilj, studenti se trebaju osposobiti za rad u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije na najsuvremenijem računalnom 2D/3D CAD sustavu.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, 1997., Sveučilište u Zagrebu
  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, 1999.
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6
  • D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
  • D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5
  • J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
  • B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.

Dopunska literatura

  • D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
  • D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
  • D. Rogale, i sur.: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija metalne industrije BiH, Bihać 1997., 301-308

Konstrukcija odjeće IV

Povezane teme