unizg Pretraga

Modni dizajn IV

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

Suradnici

Duje Kodžoman, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44319

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

7 (1+6+0)

ECTS

10

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati karakteristike aktualnih modnih trendova
•    primijeniti znanja iz poznavanja povijesti odijevanja i likovne umjetnosti u osmišljavanju suvremenih
dizajnerskih rješenja.
•    izraditi tri prototipa kolekcije određene jasnim konceptom
•    objasniti način funkcioniranja modnog sustava i obilježja suvremenih modnih trendova na vlastitoj kolekciji
•    izraditi crteže, prezentacijsku mapu, istraživački elaborat, prototip i gotova dizajnerskog rješenja u realnom materijalu
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u temeljno shvaćanje procedure modeliranja na lutki kao i aplikacija iznađenih silueta na aktualne modne trendove. Potrebno studiranje i istraživanje trendova crtežom; usporedno studiranje tekstilnih materijala sa isprobavanjem primjenljivosti za određenu siluetu. Studenti razvijaju crtež iznađenih silueta određujući izbor materijala, modnu liniju, kroj i izradu prototipnog uzorka. Isprobavanje i provjera tehnika šivanja i realizacije. Upoznavanje i ispitivanje zahtjeva Visoke mode i visokog Pret-a-Porter-a. Potrebno prezentirati mapu radova uz usmenu argumentaciju i obrazloženje procesa istraživanja i rezultata dizajniranja.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava za samostalno dizajniranje kolekcije odjeće. Osposobiti studente za planiranje kolekcije, istraživački rad i provjeru dizajnerskog rješenja na lutki. Cilj je potaknuti studente na individualizirani istraživački projekt elaboriran dizajnerskom mapom i detaljnim obrazloženjem procesa istraživanja i rezultata dizajniranja. Studenti će biti osposobljeni za aplikaciju izrađenih dizajnerskih rješenja na aktualne modne trendove.

Literatura potrebna za ispit

  • Harold Koda: Goddess: The Classical Mode, MoMa, New York, 2002.
  • Alice Harris: Blue Jeans, Th. & H., London, 2002.
  • Ch. Brunel: T-Shirt Book, Assouline Publ., New York, 2002.

Modni dizajn IV

Povezane teme