unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće III

Nositelji

doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

Šifra predmeta

44314

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prilagoditi osnovni kroj za različite tipove ženskih figura (ovisno o građi i držanju tijela te proporcijama)
•    prilagoditi osnovni kroj za različite tipove muških figura (ovisno o građi i držanju tijela te proporcijama)
•    konstruirati specifične odjevne predmete ovisno o namjeni i vrsti materijala (predvidjeti ponašanje materijala)
•    konstruirati skijaška odijela
•    konstruirati odjeću za djecu, posebno za djevojčice, posebno za dječake
•    znati konstruirati i prilagoditi kroj odjeće za trudnice
•    analizirati ponašanje pletiva kao materijala za konstrukciju i prilagodbu kroja odjevnih predmeta

Okvirni sadržaj predmeta

Konstrukcija muškog sakoa. Konstrukcija muškog širokog ogrtača. Modeliranje raglan ogrtača. Konstrukcija muškog ogrtača, dvoredno kopčanje. Konstrukcija muške jakne. Modeliranje muške jakne. Konstrukcija ženske jakne. Modeliranje ženske jakne. Gradiranje ženske jakne. Konstrukcija ženskog strukiranog ogrtača. Konstrukcija ženskog raglan ogrtača. Konstrukcija i modeliranje ženskog kombinezona.

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama konstrukcijske pripreme; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške i ženske odjeće; trendovi u konstrukciji odjeće

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.

Dopunska literatura

  • Časopis Rundschau

Konstrukcija odjeće III

Povezane teme