unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće III

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Konstrukcija muškog sakoa. Konstrukcija muškog širokog ogrtača. Modeliranje raglan ogrtača. Konstrukcija muškog ogrtača, dvoredno kopčanje. Konstrukcija muške jakne. Modeliranje muške jakne. Konstrukcija ženske jakne. Modeliranje ženske jakne. Gradiranje ženske jakne. Konstrukcija ženskog strukiranog ogrtača. Konstrukcija ženskog raglan ogrtača. Konstrukcija i modeliranje ženskog kombinezona.

Cilj predmeta

Upoznavanje s značajkama konstrukcijske pripreme ; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške i ženske odjeće ; trendovi u konstrukciji odjeće

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.

Dopunska literatura

  • Časopis Rundschau

Konstrukcija odjeće III

Povezane teme