unizg Pretraga

Modni dizajn III

Nositelji

izv. prof. mr. um. Jasminka Končić

Suradnici:

doc. art. Josipa Štefanec, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

7 (1+6+0)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti crtaju i studiraju ljudsku figuru sa modnoga aspekta. Također analiziraju mogućnost naprednog modeliranja materijalom na lutki. Isprobavaju i crtaju temeljne modne siluete kao i kreacije modne odjeće određenog koncepta i u određenome materijalu. Za kontinuirano istraživanje novih silueta koriste se modeliranjem u materijalu na lutki. Naglasak na studiranju i istraživanju uloge rezova i ušitaka u dobivanju novih odjevnih oblika i modnih linija. Razrada temeljnog dizajna upotrebom različitih materijala. Predstavljanje vlastitih dizajnerskih rješenja u vidu mape, uz verbalnu argumentaciju

Cilj predmeta

Na ovome kolegiju studenti dobivaju potrebno iskustvo i sigurnost u radu unutar najvećih modnih kuća i sustava. Istražuju kreativnost i smisao za rješavanje dizajnerskih zadaća, ali i iznalaze rešenja za naprednije dizajnerske zahtjeve

Literatura potrebna za ispit

  • Ch. Breward: Fashion, Oxford U.P., Oxford, 2003.
  • The Collection of Kyoto Costume Ins., Taschen, Koln, 2002.
  • Claire Wilcox: Viviane Westwood, V & A Publ., London, 2001.

Dopunska literatura

  • Laird Borelli: Net Mode, Web Fashion Now, Th. & H., London, 2002.

Modni dizajn III

Povezane teme