unizg Pretraga

Modni dizajn III

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

Suradnici

Duje Kodžoman, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44316

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

7 (1+6+0)

ECTS

10

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti proces i etape oblikovanja dijela modne kolekcije prolazeći proces od crtačkog dijela do realizacije dva prototipa ready to wear odjeće
•    primijeniti znanja iz poznavanja povijesti odijevanja i likovne umjetnosti u osmišljavanju suvremenih dizajnerskih rješenja.
•    izraditi dva prototipa i gotova modela određena jasnim konceptom
•    objasniti način funkcioniranja modnog sustava
•    izraditi crteže i prezentacijsku mapu sa analitičkim prikazom svih etapa rada na kolekciji
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti crtaju i studiraju ljudsku figuru sa modnoga aspekta. Također analiziraju mogućnost naprednog modeliranja materijalom na lutki. Isprobavaju i crtaju temeljne modne siluete kao i kreacije modne odjeće određenog koncepta i u određenome materijalu. Za kontinuirano istraživanje novih silueta koriste se modeliranjem u materijalu na lutki. Naglasak na studiranju i istraživanju uloge rezova i ušitaka u dobivanju novih odjevnih oblika i modnih linija. Razrada temeljnog dizajna upotrebom različitih materijala. Predstavljanje vlastitih dizajnerskih rješenja u vidu mape, uz verbalnu argumentaciju

Cilj predmeta

Upoznati studente sa elementima funkcioniranja modnog sustava. Osposobiti studente za izradu zahtjevnijih dizajnerskih rješenja i razradu temeljnog dizajna upotrebom različitih tekstilnih materijala. Studente se osposobljava za rad unutar modnih kuća.

Literatura potrebna za ispit

  • Ch. Breward: Fashion, Oxford U.P., Oxford, 2003.
  • The Collection of Kyoto Costume Ins., Taschen, Koln, 2002.
  • Claire Wilcox: Viviane Westwood, V & A Publ., London, 2001.

Dopunska literatura

  • Laird Borelli: Net Mode, Web Fashion Now, Th. & H., London, 2002.

Modni dizajn III

Povezane teme