unizg Pretraga

Portfolio

Nositelji

izv. prof. mr. um. Jasminka Končić

Suradnici:

doc. art. Josipa Štefanec, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

5 (1+4+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Vizualna, opisana ili multimedijski predstavljena modna ideja je zapravo komuniciranje personalne ideje u modnome dizajnu u obliku likovne mape. Svaki student razvija konceptualnu kolekciju modnog dizajna izraženu na individualiziran način.Studenti su poticani da razviju vrlo personalno mišljenje i vlastiti projekt. Završna mapa izražava likovnim putem jednu ideju ili temu doživljenu na personalan način.

Cilj predmeta

Likovna mapa je personalni rad i predstavlja kreativni koncept a može biti eksperimentalan, neobičan i izvan poznatih standarda. Studenti prikazuju proces istraživanja, izvore inspiracije, studije i istraživanja kao i finalni rezultat kreativnog procesa.Rad je pod vodstvom mentora i fokusiran je na razvijanju personalne vizije.

Literatura potrebna za ispit

  • Ed. Lucie Smith: Art Today, Phaidon, London, 1995
  • The 20th Century Art Book, Phaidon, London, 1996. T. Polhemus, L. Procter: Fashion & Anti-Fashion, Th. & H., London, 1978.
  • Fashion& Cosmetic Graphics, P.I.E. Books, London,1995.
  • Wear me, Fashion + Graphics Interaction, Booth-Clibborn Ed., 1995.

Portfolio

Povezane teme