unizg Pretraga

Kreiranje odjeće IV A

Nositelji

doc. art. Ivana Mrčela

Šifra predmeta

44315

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    realizirati ideju koristeći se tradicionalnim i suvremenim materijalima u novom kontekstu 
•    planirati i voditi projekt kreiranja odjeće kao medija likovnog izražavanja
•    izlagatii i argumentirati vlastita kreativna riješenja
•    istražiti,selektirati,valorizirati i koristiti elemente iz različitih područja stvaralaštva te ih primjeniti u osobnom kreativnom radu

Okvirni sadržaj predmeta

Prema različitim izvorima inspiracija intenzivno poticanje studenata na vlastitu individualnost i kreativnost koristeći i kombinirajući različite materijale, tehnike i inovacije u likovnom izražavanju.

Cilj predmeta

Osposobiti studenta za samostalno istraživanje ,kreiranje te prezentiranje.
Osposobiti studente za što viši stupanj profesionalnosti u individualnom ili timskom radu.
Osposobiti studente za kvalitetno i profesionalno djelovanje u području individualnog kreiranja odjeće ili u okruženju kreativnih timova

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.

Kreiranje odjeće IV A

Povezane teme