unizg Pretraga

Kreiranje odjeće IV A

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Prema različitim izvorima inspiracija intenzivno poticanje studenata na vlastitu individualnost i kreativnost koristeći i kombinirajući različite materijale, tehnike i inovacije u likovnom izražavanju.

Cilj predmeta

Istražujući različite izvore inspiracije uz savladavanje vještine likovne kombinatorike student postaje kompetentan za visoki stupanj kreativnosti u stvaranju odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.

Kreiranje odjeće IV A

Povezane teme