unizg Pretraga

Modni dizajn - kolekcija II

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

Suradnici

Duje Kodžoman, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44325

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (1+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati periodičnost pojavljivanja sezonskih kolekcija i tekstilnih materijala
•    primijeniti znanja iz poznavanja modnog kalendara u oblikovanju naprednog dizajnerskog projekta
•    izraditi prototip određen jasnim konceptom i sezonskom namjenom
•    izraditi crteže, prezentacijsku mapu, istraživački elaborat i mini kolekciju od najmanje 5 modela
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Svaki student razvija ideju cijele kolekcije modnog dizajna kao Napredni dizajnerski projekt, studira i dizajnira sezonsku kolekciju ( jesen / zima ) koja je određena vunenim ili sličnim materijalima za žene i / ili muškarce. Studenti nastavljaju variranjem mnoštva silueta u crtežu kao i modeliranjem na lutki da bi iznašli novu originalnu modnu liniju. Studiraju trendove i stil u aktualnim modnim kolekcijama .Temeljna silueta je razrada siluete kao vizija odabrane teme za dizajn modne kolekcije. Studenti realiziraju jedan ili više modela koje prezentiraju kroz portfolio.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava za samostalno dizajniranje kolekcije odjeće od pet modela u obliku naprednog dizajnerskog projekta. Osposobiti studente za dizajniranje sezonske kolekcije modne odjeće (jesen/zima). Svaki student razvija kolekciju kao individualizirani izraz modnog dizajna. Osposobiti studente da kroz modni crtež prikažu temeljne ali i sve ostale varijante modnih silueta. Kod studenta se razvija osamostaljeni dizajnerski pristup, kao i kohezivnost stila cijele modne kolekcije.

Literatura potrebna za ispit

  • Sue Jenkyn Jones: Fashion Design, laurence King Publ., London, 2002.
  • C. Mc Dowell: Jean Paul Gaultier, Cassel & Co., London, 2000.
  • Farid Chenouane: A History of Men's Fashion, Flammarion, Paris, 1993.

Dopunska literatura

  • M. O'Mahony, Sarah E. Braddock: Sportstech, Th. & H., London, 2002.

Modni dizajn - kolekcija II

Povezane teme