unizg Pretraga

Modni dizajn - kolekcija I

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

Suradnici

Duje Kodžoman, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

44322

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (1+4+0)

ECTS

10

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati ulogu modnog detalja
•    primijeniti znanja iz poznavanja povijesti odijevanja i likovne umjetnosti u osmišljavanju suvremenih
dizajnerskih rješenja.
•    izraditi prototip određen jasnim konceptom i namjenom
•    opisati način funkcioniranja modnog sustava i obilježja suvremenih modnih trendova
•    izraditi crteže, prezentacijsku mapu, istraživački elaborat i mini kolekciju od 5 modela
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Svaki student razvija kreativnost i umijeće za dizajniranje cijele kolekcije kroz Specijalistički dizajnerski projekt.Temeljna silueta u kolekciji je suvremena personalna interpretacija određene teme i nudi viziju mode okrenute budućnosti. Predavanja problematiziraju karakteristike modnog sustava, trendova, značenja i kulturalnih aspekata mode, realnost svjetskog tržišta, strukturu industrije, itd. Svi elementi utječu na kohezivnost i snagu kolekcije: interpretacija siluete i varijante dane u modnim crtežima, stvaranje grupa srodnih modela, važnost i dizajn detalja, silueta, materijali, boje, modni dodaci. Student realizira u materijalu jedan ili više modela i prezentira ih na modelu ili fotografiji. Projekt i proces dizajniranja opisani su i verbalno argumentirani.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava za samostalno dizajniranje kolekcije odjeće od pet modela kroz specijalistički dizajnerski projekt. Osposobiti studente za interpretaciju modne linije kroz kolekciju modne odjeće na određenu temu i za točno određenu namjenu.

Literatura potrebna za ispit

  • Colin McDowell: Fashion Today, Phaidon, London, 2000
  • Sharon Lee Tate: Inside Fashion Design, Harper & row P., New York, 1977.
  • Valerie Steele: Fifty Years of Fashion, Yale U. P., New York, 1997.
  • S. E. Braddock, M. O'Mahony: Techno Textiles, Th. & H., London, 1998.

Modni dizajn - kolekcija I

Povezane teme