unizg Pretraga

Kreiranje odjeće VI A

Nositelji

prof. art. Paulina Jazvić

Suradnici

 

Šifra predmeta

44320

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Riješiti težinu postojećih zadataka iz područja interdisciplinarnog stvaralaštva.
•    komunicirati i surađivati sa stručnjacima srodnih disciplina koji sudjeluju u stvaranju odjevnih predmeta u manufakturi ,clusterima ili kreativnoj industriji
•    sintetički prikazivati rezultate vlastitog stupnja kreativnosti.
•    Istražiti i analizirati umjetničko područje stvaralaštva te ih primjeniti u osobnom kreativnom radu
•    Dokumentirati kvalitetno analizirane rezultate vlastitog stupnja kreativnosti

Okvirni sadržaj predmeta

Kreiranje odjevnih predmeta i kompozicija kao umjetničkog objekta bez obzira na funkciju ili trend s ciljem samostalnog umjetničkog djelovanja ili potpore modnom dizajnu.

Cilj predmeta

Postići spremnost studenata za samostalno pokretanje i vođenje projekata.
Osposobiti studenta za samostalnu stvaralačku karijeru u području kreiranja odjeće.
Osposobiti studente za nastavak studija na višim stupnjevima obrazovanja(specijalistički,doktorski) u zemlji i inozenstvu.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće VI A

Povezane teme