unizg Pretraga

Kreiranje odjeće V A

Nositelji

doc. art. Ivana Mrčela

Šifra predmeta

44318

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Modni dizajn
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Istražiti i valorizirati te koristiti elemente iz različitih područja stvaralaštva te ih primjeniti u osobnom kreativnom radu
•    ostvarivati zadane ciljeve u skladu s naprednim stupnjem educiranosti
•    sintetički prikazivati rezultate vlastitog stupnja kreativnosti.
•    Samostalno formirati kreativne misli i korištenjem novih vještina,sredstava,materijala i medija riješiti zadani zadatak
•    dokumentirati kompetentnost u rješavanju najtežih kreativnih zadataka

Okvirni sadržaj predmeta

Poticanje studenata na uključivanje u globalne inovacije u području kreativnosti. Naglašavanje artificijelnosti pri stvaranju odjevnih kompozicija u svrhu maksimalnog oslobađanja imaginacije.

Cilj predmeta

Postići spremnost studenata za samostalno pokretanje i vođenje projekata.
Osposobiti studenta za samostalnu stvaralačku karijeru u području kreiranja odjeće.
Osposobiti studente za što viši stupanj profesionalnosti u individualnom ili timskom radu.
Osposobiti studente za nastavak studija na višim stupnjevima obrazovanja(specijalistički,doktorski) u zemlji i inozenstvu.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće V A

Povezane teme