unizg Pretraga

Kreiranje odjeće V A

Nositelji

izv. prof. art. Paulina Jazvić, ak. slik.

Suradnici:

Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Modni dizajn

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Poticanje studenata na uključivanje u globalne inovacije u području kreativnosti. Naglašavanje artificijelnosti pri stvaranju odjevnih kompozicija u svrhu maksimalnog oslobađanja imaginacije.

Cilj predmeta

Predmet razvija opću senzibilnost za likovno i specifičnu kreativnost za odjevne oblike i kompozicije te postaje kompetent za stvaralaštvo u matičnim i srodnim područjima.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće V A

Povezane teme