unizg Pretraga

Financijska služba

Financijska služba je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja zajedničke računovodstvene, financijske, knjigovodstvene poslove i poslove nabave Fakulteta.

Šef računovodstva - Danijela Marenić struč. spec. oec.

Telefon: +385 1 3712 587
Lokacija: soba B-333, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
E-mail: danijela.marenic@ttf.unizg.hr

Milica Rihtarec

Telefon: +385 1 3712 589
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailmilica.rihtarec@ttf.unizg.hr

Katarina Novaković, bacc. oec.

Telefon: +385 1 3712 563
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailkatarina.novakovic@ttf.unizg.hr

Željka Delač

Telefon: +385 1 3712 589
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailzeljka.delac@ttf.unizg.hr

Tatjana Minić

Telefon: +385 1 3712 563
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailtatjana.minic@ttf.unizg.hr

Financijska služba