unizg Pretraga

Financijska služba

Financijska služba je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja zajedničke računovodstvene, financijske, knjigovodstvene poslove i poslove nabave Fakulteta.

Šef računovodstva - 

Telefon: +385 1 3712 569
Lokacija: soba B-333, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
E-mail

Milica Rihtarec

Telefon: +385 1 3712 589
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailmilica.rihtarec@ttf.unizg.hr

Katarina Novaković, bacc. oec.

Telefon: +385 1 3712 563
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailkatarina.novakovic@ttf.unizg.hr

Anka Vlaho

Telefon: +385 1 3712 563
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailanka.vlaho@ttf.unizg.hr

Željka Delač

Telefon: +385 1 3712 589
Lokacija: soba B-324, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailzeljka.delac@ttf.unizg.hr

Financijska služba