unizg Pretraga

Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC)

Textile Science Research Center (TSRC) je uspostavljen u listopadu 2008.g. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Osnovna svrha TSRC-a je poticanje, koordinacija i kontinuirani razvoj znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i njegovo povezivanje s drugim međunarodnim i domaćim znanstvenim institucijama i industrijom.

Cilj TSRC-a

Postizanje prepoznatljivosti hrvatskog znanstveno-istraživačkog rada u  tekstilnom, odjevnom i srodnim područjima te podržavanje razvoja industrije.

Specifični ciljevi su:

 • Promocija izvrsnosti znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada  te razvoj interdisciplinarnih istraživanja.
 • Strateška partnerstva sa značajnijim domaćim i međunarodnim centrima ili institutima i gospodarskim subjektima.
 • Koordinacija strategije znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada u suradnji s međunarodnim i/ili domaćim gospodarskim subjektima.
 • Definiranje prioritetnih znanstveno-istraživačkih ili umjetničko-istraživačkih tema u koordinaciji s međunarodnim i/ili domaćim gospodarskim subjektima.

TSRC predstavlja jezgru istraživanja u području tekstila i odjeće, a njegovi istraživači su ravnopravno uključeni u europski istraživački prostor (European Research Area -  ERA). Centar prati i slijedi aktivnosti Europske tehnološke platforme za budućnost tekstila i odjeće (European Technology Platform (ETPFor the Future of Textiles and Clothing (FTC), kao i inicijativu vodećih tržišta Lead Market Initiative (LMI).

TSRC će u svojstvu vodećeg centra izvrsnosti u području istraživanja i razvoja (R&D) unutar sektora tekstila i odjeće omogućiti brži znanstveni i tehnološki razvoj i time značajno pridonjeti razvoju ovog gospodarskog sektora.

TSRC nudi usluge znanstveno-istraživačkog rada i savjetovanja u području tekstila i odjeće. Ove usluge će biti znatno unaprijeđene mjerama i sredstvima projekta FP7-REGPOT-2008-1: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials (T-Pot), financiranog od Europske komisije u periodu od 1. ožujka 2009 do 31. kolovoza 2011.

TSRC-ove prednosti i mogućnosti

Prednosti:

 • aktivno sudjelovanje TSRC-ovih istraživača u Europskoj tehnološkoj platformi za budućnost tekstila i odjeće
 • odlična povezanost s najvažnijim tekstilnim udruženjima: AUTEX, EURATEX, TI
 • praćenje i provođenje najnovijih istraživanja u tekstilnom i odjevnom području, s naglaskom na tzv NMP područje (nanoznanosti, nanotehnologije, novi materijali i nove proizvodne tehnologije)
 • visoka stručnost istraživača, te primjena njihove ekspertize na specijalizirane projektne aktivnosti
 • kontinuirana suradnja s industrijskim partnerima

Mogućnosti:

 • partnerstvo s priznatim Europskim institucijama
 • razvoj novih i inovativnih usluga u području informatičke tehnologije, kao npr Tekstilni Portal
 • mogućnost primjene istraživanja u svrhu ekonomskog razvoja
 • poboljšanje uvjeta za poslovne ideje putem inovacijskog menadžmenta
 • podizanje znanstvenih kapaciteta, prvenstveno u NMP području, omogućiti će stvaranje grupacije dobro obučenih znanstvenika koji će svoje znanje moći prenositi
 • dizajn i izvođenje tečajeva za specijaliste iz industrije na lokalnim institucijama
 • podizanje znanstvenog kapaciteta TSRC-a da postane ključni RTD (Research & Technology Development) partner koji će usmjeravati hrvatska MSP (mala i srednja poduzeća) prema EU programima

Kontakt

Voditeljica TSRC-a:

Prof. dr. sc. Sandra Bischof, sbischof@ttf.unizg.hr

Zamjenica voditeljice TSRC-a:

Prof. dr. sc. Tanja Pušić, tpusic@ttf.unizg.hr

Članovi vijeća TSRC-a:

Prof. dr. sc. Budimir Mijović - član
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezič - članica
Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić - članica
Prof. dr. sc. Slavenka Petrak - članica
Doc. dr. sc. Emilija Zdraveva - članica

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
Savska 16/9, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel/fax: +385 1 4877 354 ili +385 1 4877 357

Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC)