unizg Pretraga

Kreiranje tekstila II A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, prof. likovne kulture

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen predmet Kreiranje tekstila I A

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj kolegija

 

Literatura potrebna za ispit

 

Dopunska literatura

 

Kreiranje tekstila II A

Povezane teme