unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila III A

Nositelji

prof. art. Snježana Vego

SURADNICI

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

šifra predmeta

36646

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

7 (1+6+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi printanih uzoraka tekstila
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    kreirati i osmisliti kolekciju tekstilnih uzoraka
•    razviti vlastitu ljetnu kolekciju od 10 modela
•    primjeniti tekstilne uzorke unutar zadane kolekcije
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti nastale kolekcije.
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka.

Okvirni sadržaj predmeta

Lik. Uzorkovanje tekstila za izvođenje u tehnici tkanja tema je ovog kolegija. Raport u listovnom tkanju, šupljoj tkanini te žakardu neke su od tema. Izrada kolekcije odjevnog tekstila i kolekcija dekor materijala. Koriste se računalni programi D.P. Point shop pro te Photoshop.

Cilj predmeta

Predmet omogućava studentu usvajanje principa kreiranja tekstila, zatim primjene istog unutar zadane ljetne kolekcije odjeće. Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalne programe Illustrator CS3, PaintPro i Photoshop. Cilj je samostalno osmisliti ljetnu kolekciju od 10 modela koja uključuje spajanje tri različita tekstilna uzorka unutar jednog modela. Studenti su u mogućnosti birati između nekoliko zadanih tema i tako samostalno graditi karakter kolekcije unutar sebi odgovarajućeg likovnog izričaja.

Literatura potrebna za ispit

  • Ideas and techniques for fabric design-L. Flower
  • Geometrical composition and design-M. Gnyka

Dopunska literatura

  • Iban of sea dayak fabrics and their patterns-A.C. Haddon&L.E. Start

Likovno uzorkovanje tekstila III A

Povezane teme