unizg Pretraga

Bojadisanje i tisak

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Suradnici

Ivan Beritić, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

36641

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati podjelu bojila prema namijeni za određene vrste materijala
•    utjecati na izbor bojila s ekonomskog i ekološkog aspekta primjene
•    postaviti proces bojadisanja za osnovne grupe tekstilnih materijala
•    definirati relevantne parametre u procesu bojadisanja
•    razlikovati osnovne tehnike tiska
•    koristiti tehnike bojadisanja i tiska u postizanju posebnih efekata uzorkovanja tekstilnih materijala
•    izabrati prikladnu tehniku bojadisanja i tiska obzirom na zahtjeve i željeni izgled završnog proizvoda

Okvirni sadržaj predmeta

Izbor bojila za celulozna, proteinska i sintetička vlakna. Utjecaj dodataka i pH na iscrpljenje bojila. Postizavanje višetonskog obojenja iz iste kupelji. Izrada sita za tisak. Višetonski otisak. Pigmentni tisak sa i bez bojila. Posebni efekti tiska; efekt gužvanja, tisak pahuljicama, batik tisak, jetkanje. Ručno oslikavanje.

Cilj predmeta

Student dizajna kroz predavanje i laboratorijske vježbe upoznaje se s tehnikom bojadisanja i tiska što ga osamostaljuje u osobnom izražavanju i izradi modnih kolekcija.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
  • J. Storey; Tekstile Printing, Thames and Hudson, New York 1992.
  • Đ. Parac-Osterman; Osnove bojadisanja i tiska, Interna skripta TTF, Zagreb 2002.

Dopunska literatura

  • W.Ingamells; Colour for Textiles a User's Handbook,SDC, London 1993.

Bojadisanje i tisak

Povezane teme