unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila II A

Nositelji

prof. art. Snježana Vego

SURADNICI

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

šifra predmeta

36643

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi tekstila za konfekciju
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    kreirati i osmisliti kolekciju tekstilnih uzoraka
•    razviti vlastitu mini kolekciju zimske odjeće
•    primjeniti tekstilne uzorke unutar zadane kolekcije
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti nastale kolekcije
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka

Okvirni sadržaj predmeta

Pletivo i trikotaža su teme ispitivanja raznih mogućnosti u stvaranju likovnog rješenja izrade raporta. Trikotaža kao metraža ili pojedinačni odjevni predmeti. Modni tekstil i ispitivanje trendova i boja. Student svoja tekstilna rješenja interpolira u odjevnu formu. Stvaranje kolekcija, muška, ženska, dječja. Korištenje računalskog programa Paint shop pro.

Cilj predmeta

Pletivo i trikotaža su teme ispitivanja raznih mogućnosti u stvaranju likovnog rješenja izrade raporta. Trikotaža kao metraža ili pojedinačni odjevni predmeti. Modni tekstil i ispitivanje trendova i boja. Student svoja tekstilna rješenja interpolira u odjevnu formu.Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalne programe Illustrator, PaintPro i Photoshop. Cilj je samostalno osmisliti mini kolekciju zimske odjeće koja uključuje spajanje tri različita tekstilna uzorka unutar jednog modela.

Literatura potrebna za ispit

  • Das strickerieiwerk- Marie Schutte, Sigmund Muller Cristensen
  • Dictionary of needlework, Blance C. Saward

Likovno uzorkovanje tekstila II A

Povezane teme