unizg Pretraga

Tehnike tkanja

Nositelji

doc.dr. sc. Ivana Schwarz

šifra predmeta

36640

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    odabrati pređu za jednobojnu i višebojnu osnovu.
•    odabrati potku prema finoći pređe, i gustoći tkanine te prilagoditi pribijanje potke kod ručnog tkanja.
•    projektirati ciljanu tkaninu s razradom sirovina i procesom izrade.
•    Razumjeti i znati ulogu dekompozicije tkanine za različitu pripremu pređe i način tkanja
•    definirati sve parametre tkanina prije procesa izrade.
•    Definirati način tkanja prema složenosti uzorka i prema modernizaciji tkalačkog stana ili stroja

Okvirni sadržaj predmeta

Procesi izrade tkanina. Podjela tkalačkih strojeva. Podjela tkanina prema namijeni i načinu izrade. Temeljni vezovi tkanina i crtanje uzornice. Sklad veza i boja. Analiza konstruktivnih parametara tkanine i dekompozicija.

Cilj predmeta

Osposobiti studenta za samostalan i kreativan rad za izradu tkanina. Upoznati ga s uvjetima i načinom pripreme pređe za osnovu i potku. Upoznati ga s osnovnim značajkama procesa tkanja. Upoznati ga s tehnološkim procesom izrade tkanina različitih konstrukcijskih parametara i desena. Omogućiti mu savladavanje korištenja različitih sirovina u izradi jednog samostalnog uzorka tkanine prema vlastitoj kreativnosti. Osposobiti studente za samostalan rad u projektiranju tkanina prema vlastitoj kreaciji ili prema određenom podlošku. Osposobiti studente da ovladaju utjecajem različitih pređa i konstrukcijskih parametara tkanine na gotovu tkaninu.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja

Dopunska literatura

  • Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Tehnike tkanja

Povezane teme