unizg Pretraga

Tehnike tkanja

Nositelji

doc.dr. sc. Ivana Schwarz

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Procesi izrade tkanina. Podjela tkalačkih strojeva. Podjela tkanina prema namijeni i načinu izrade. Temeljni vezovi tkanina i crtanje uzornice. Sklad veza i boja. Analiza konstruktivnih parametara tkanine i dekompozicija.

Cilj predmeta

Stjecanje osnovnog znanja procesa izrade tkanina. Stjecanje znanja o raspoznavanju osnovnih parametara tkanine te podjela i namijena tkanina. Stjecanje osnovnih znanja o projektiranju tkanina, te sposobnost i vještinu u skladanju boja i veza. Razvijanje kreativnih sposobnosti u projektiranju tkanina uključujući dizajniranje pređa u osnovi i potki uključujući različite vezove i tehnike tkanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja

Dopunska literatura

  • Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Tehnike tkanja

Povezane teme