unizg Pretraga

Crtanje i slikanje III A

Nositelji

izv. prof. Helena Schultheis Edgeler, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Likovna mapa + zadana tema

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Prostorno predočavanje ljudskog tijela, portreta i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama prema živom modelu. Analiza anatomije, proporcije i stava ljudskog tijela. Izrada volumena, pokreta i karakterizacije. Predočavanje odjevnog predmeta na ljudskom tijelu kroz razumijevanje volumena, svijetla i materijalnosti površine. Crtanje figure u pokretu unutar kratkog vremenskog intervala.

Cilj predmeta

Osposobljavanje za samostalnu opservaciju pokreta, forme, stilizaciju ljudskog lika, valera, volumena draperije itd…

Literatura potrebna za ispit

  • Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.

Dopunska literatura

  • Nedjeljko Magjer: Umijeće crtanja
  • Jeno Barcsay: Anatomy for the Artist
  • Paul Klee: Pedagogical Sketchbook

Crtanje i slikanje III A

Povezane teme