unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila I A

Nositelji

prof. art. Snježana Vego, ak. slik.

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

mapa, redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstil kao estetska i funkcionalna tvorevina (osvrt na glavne tekstilne vrste) upoznavanje s račun. Programom Delux P. U funkciji stvaranja raporta. Vrste raporta i načini komponiranja s obzirom na motiv i likovni sadržaj istog. Ispitivanje raporta s obzirom na vrstu tekstilne tvorevine. Koritenje ravnih linija i krivulja u komponiranju raporta. Posteljni teksti-3 elementa. Razrada raporta za svaki segment, stvranje kolekcije. Razrada boja.

Cilj predmeta

Kolegij omogućava studentu ulazak u principe kreiranja i projektiranja tekstila. Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalni program Delux P. Student se uvodi u novi medij likovnog izražavanja, student se priprema za daljnja stjecanja zvanja i vještina u Lik. uzork. II, III, IV, V.

Literatura potrebna za ispit

  • REPEAT PATTERNS - Petar Philips Gillian Bonce
  • ORNAMENT - Ernst Wasmuth
  • GEOMETRIC PATEERNS THE PEPIN PRESS

Likovno uzorkovanje tekstila I A

Povezane teme