unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila I A

Nositelji

izv. prof. Helena Schultheis Edgeler

SURADNICI

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

šifra predmeta

36639

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

mapa, redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi tekstila
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    izraditi po zadanim temama trodjelni komplet posteljine
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti trodjelne posteljine.
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka.

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstil kao estetska i funkcionalna tvorevina (osvrt na glavne tekstilne vrste) upoznavanje s račun. Programom Delux P. U funkciji stvaranja raporta. Vrste raporta i načini komponiranja s obzirom na motiv i likovni sadržaj istog. Ispitivanje raporta s obzirom na vrstu tekstilne tvorevine. Koritenje ravnih linija i krivulja u komponiranju raporta. Posteljni teksti-3 elementa. Razrada raporta za svaki segment, stvranje kolekcije. Razrada boja.

Cilj predmeta

Kolegij omogućava studentu ulazak u principe kreiranja i projektiranja tekstila. Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalni vektorski program Illustrator CS3. Student se uvodi u novi medij likovnog izražavanja, student se priprema za daljnja stjecanja zvanja i vještina u Lik. uzork. II, III, IV, V.

Literatura potrebna za ispit

  • REPEAT PATTERNS - Petar Philips Gillian Bonce
  • ORNAMENT - Ernst Wasmuth
  • GEOMETRIC PATEERNS THE PEPIN PRESS

Likovno uzorkovanje tekstila I A

Povezane teme