unizg Pretraga

Kreiranje tekstila V A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, Prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i komponiranje akromatskim vrijednostima. Promatranje i analiza akromatskih vrijednosti u tekstilu i raznim pojavama. Uvod u kreativne vježbe kroz zadatke crno s crnim i bijelo s bijelim. Upoznavanje vrijednosti svjetla i sjene teksture u jednotonskim kompozicijama. Isticanje osobnog kroz izbor materijala i kompozicije.

Cilj predmeta

Razvijanje osjetljivosti za akromatske odnose i vrijednosti tekstura.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila V A

Povezane teme