unizg Pretraga

Kreiranje tekstila V A

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

šifra predmeta

36645

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

 

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti i crne, odnosno bijele materijale
•    primijeniti igru svijetla i sjene i usklađivati različite vrste tekstura, kvaliteta i karaktera
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara.
•    producirati i prezentirati nove ideje
•    analizirati vlastiti rad.

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i komponiranje akromatskim vrijednostima. Promatranje i analiza akromatskih vrijednosti u tekstilu i raznim pojavama. Uvod u kreativne vježbe kroz zadatke crno s crnim i bijelo s bijelim. Upoznavanje vrijednosti svjetla i sjene teksture u jednotonskim kompozicijama. Isticanje osobnog kroz izbor materijala i kompozicije.

Cilj predmeta

Nastaviti započeti proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, klasičnih i alternativnih likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara, proces razvoja osjećaja za likovne vrijednosti s ciljem osvještavanja kriterija za njihovo vrednovanje i proces izgrađivanja sposobnosti permanentne produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije od korištenja literature, preko izložbi, do Interneta. Kroz teoriju i praktični rad student će istraživati, upoznavati, usvajati, osvještavati, osjećati i koristiti crne, odnosno bijele materijale, svijetlo i sjenu, na način da usklađuje različite teksture, kvalitete i karaktere površina različitih vrsta materijala u cilju stvaranja skladnih vizualnih cjelina u procesu kreiranja.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila V A

Povezane teme