unizg Pretraga

Kreiranje tekstila IV A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, Prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje teorije boje. Istraživanje komponiranjem boja prema raznim polazištima. Vježbe bojama se usmjeruju s izrazitom pažnjom na osobnu osjetljivost kolorističkog karaktera. Likovno kreativno istraživanje boje u mrljama kroz prepoznavanje motiva u slučajnim oblicima mrlje, mrlja kao izraz emocija i mrlja kao sugestija tekstilna površine

Cilj predmeta

Razvijanje osjetljivosti za kolorističke vrijednosti i kontraste u raznim oblicima i kompozicijama.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila IV A

Povezane teme