unizg Pretraga

Kreiranje tekstila IV A

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

šifra studija

36642

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti kolorističke vrijednosti materijala u procesima kreiranja likovnim elementima,
•    poznavati boje, njihove međuodnose, psihološko djelovanje i simboličko značenje, te na temelju toga adekvatno ih koristiti u postupcima samostalnog rješavanja zadataka,
•    producirati nove ideje i primijeniti različite izvore inspiracije
•    riješiti zadatke u okviru zadanih parametara
•    prezentirati rad
•    analizirati rad

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje teorije boje. Istraživanje komponiranjem boja prema raznim polazištima. Vježbe bojama se usmjeruju s izrazitom pažnjom na osobnu osjetljivost kolorističkog karaktera. Likovno kreativno istraživanje boje u mrljama kroz prepoznavanje motiva u slučajnim oblicima mrlje, mrlja kao izraz emocija i mrlja kao sugestija tekstilna površine

Cilj predmeta

Nastaviti započeti proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, klasičnih i alternativnih likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara, proces razvoja osjećaja za likovne vrijednosti s ciljem osvještavanja kriterija za njihovo vrednovanje i proces izgrađivanja sposobnosti permanentne produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije od korištenja literature, preko izložbi, do Interneta. Kroz teoriju i praktični rad istraživati, upoznavati, usvajati, osvještavati, osjećati i koristiti kolorističke vrijednosti materije u cilju stvaranja skladnih vizualnih cjelina, korištenjem slijedećih likovnih elemenata: linije, točke, plohe i mrlje u procesu kreiranja.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila IV A

Povezane teme