unizg Pretraga

Kreiranje tekstila III A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

šifra predmeta

36638

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati plohom i točkom,
•    primijeniti različite likovne tehnike,
•    primijeniti plohu i točku kao likovne elemente u kreiranju,
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    analizirati rad,
•    producirati nove ideje, koristiti različite izvore inspiracije.

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i istraživanje vrijednosti dvodimenzionalnog elementa plohe u beskonačnim mogućnostima komponiranja, važnosti oblika, materijalnosti, proporcionalnosti i geometričnosti. Točka kao ploha i sredstvo stvaranja iluzije plastičnosti, teksture, centra kompozicije, šupljine. Komponiranje plohe i točke u raznim likovnim tehnikama u potrazi za individualnim izrazom.

Cilj predmeta

Nastaviti započeti proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, klasičnih i alternativnih likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara, proces razvoja osjećaja za likovne vrijednosti s ciljem osvještavanja kriterija za njihovo vrednovanje i proces izgrađivanja sposobnosti permanentne produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije od korištenja literature, preko izložbi, do Interneta. Kroz teoriju i praktični rad istraživati, upoznavati, usvajati, osvještavati, osjećati i koristiti plohe i točke kao likovne elemente u kreiranju.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila III A

Povezane teme