unizg Pretraga

S Predobrade oplemenjivanja tekstila

Nositelji

Dipl. ing. Vinčić Agata, viši predavač

šifra predmeta

52431

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati postupke predobrade u oplemenjivanju tekstila
•    razumjeti potrebu izvođenja određenih postupaka u ovisnosti o materijalima 
•    primijeniti odgovarajuća sredstva i tehnologiju za određene učinke
•    upravljati procesnim parametrima u ovisnosti o strojevima za oplemenjivanje i upotrijebljenim sredstvima
•    poznavati kriterije ocjenjivanja učinaka predobrade i utjecaj kvalitete postupaka na daljnje postupke oplemenjivanja

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći primijeniti znanja za predobradu različitih tekstilnih materijala za postizanje željenih učinaka oplemenjivanja, odabirom odgovarajućih sredstava i postupaka obrade.

Cilj predmeta

Upoznati i objasniti studentima postupke i učinke predobrade u oplemenjivanju tekstila. Povezati izbor postupaka predobrade s vrstom tekstilnog materijala koji se obrađuje te primjenu odgovarajućih sredstava za postizanjem željenih svojstava odnosno učinaka oplemenjivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Predobrade oplemenjivanja tekstila

Povezane teme