unizg Pretraga

S Vlakna II

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

52438

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

6 (3+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Podjelu vlakana prema porijeklu, kemijskog građi i strukturnoj rađi
•    Definirati svojstva vlakana i razlikovati svojstva vlakana prema kemijskoj građi i strukturnoj sređenosti.
•    Poznavati hijerarhiju strukturnih elemenata u vlaknu
•    Nabojati i usporediti vlakna različite strukturne sređenosti
•    Moći primijeniti vlakana poznavanjem struktura i svojstava pri preradi 

Okvirni sadržaj predmeta

Sposobnost odabira odgovarajuće vrste vlakana prikladnih za proizvode određenih zahtjeva kvalitete, uz ekonomsku i ekološku prihvatljivost. Sposobnost usporedbe različite vrste vlakana prema porijeklu, kemijskoj građi i strukturnoj sređenosti.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je studentima objasniti znanja o vlaknima i njihovim svojstvima u ovisnosti o porijeklu, kemijskoj i strukturnoj građi te međuovisnosti strukture i svojstava pri preradi polimera u u vlakna. Moći primijeniti znanja o vlaknima različite strukturne sređenosti u praksi.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, M. Andrassy: Vlakna, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zrinski d.d., Zagreb, 2005.
  • Interni materijali za predavanja i za vježbe (A. Vinčić)
  • Tehnička enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Svezak 13, str.500-527 (R. Čunko, D. Raffaelli)

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz znanstveno-stručnih časopisa (Tekstil ISSN 0492-5882 i dr.)

S Vlakna II

Povezane teme