unizg Pretraga

S Tehnologija bojadisanja tekstila

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

52435

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati bojadisarska svojstva različitih vlakana
•    Definirati bojila prema svojstvima primjene
•    Izabrati bojilo prema vrsti vlakna i zahtjevima na postojanost
•    Postaviti proces bojadisanja tekstila ovisno o vrsti vlakna, bojilu i budućoj namjeni
•    Definirati relevantne parametre u procesu bojadisanja obzirom na željeni i očekivani efekt i kvalitetu obojenja

Okvirni sadržaj predmeta

Sposobnost odabira odgovarajuće metode bojadisanja kao odgovor na zahtjeve tržišta bojadisanog tekstila, uz ekonomičnost i ekološku prihvatljivost. Samostalan rad kojim bi bili spremni u specifičnim uvjetima i zahtjevima tržišta brzo odlučiti o izboru i načinu izrade bojadisanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom bojadisanja tekstila, s relevantnim parametrima procesa bojadisanja tekstila te s principima izbora bojila i karakteristikama veza bojilo – vlakno.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Osnove teorije bojadisanja tekstila, Sveučilišni udžbenik, TTF, Zagreb 2013.
  • J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
  • E.R. Trotman; Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charles Griffin, Nottingham 1984

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz znanstvene i stručne literature    

S Tehnologija bojadisanja tekstila

Povezane teme