unizg Pretraga

S Operacije oplemenjivanja tekstila

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Suradnici

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57042

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

4(2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, seminarski rad
Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, terenska nastava

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati postupke suhe i mokre obrade
•    razumjeti ulogu i način rada strojeva i uređaja u pogonima oplemenjivanja tekstila
•    primijeniti stečena saznanja o djelovanju i mehanizmima rada uređaja na oplemenjivanju tekstila
•    analizirati tijek razvoja i principe djelovanja strojeva i uređaja u postupcima oplemenjivanja tekstila
•    upravljati  strojevima i uređajima u pogonima oplemenjivanja tekstila  
•    odabrati operaciju oplemenjivanja s obzirom na materijal i željena svojstva

Okvirni sadržaj predmeta

Student nakon položenog ispita razumije bitne elemente operacija oplemenjivanja tekstila i može  pravilno odabrati operaciju oplemenjivanja tekstila s obzirom na materijal i željena svojstva te rukovat sa strojevima i uređajima u pogonu oplemenjivanja tekstila.

Cilj predmeta

Upoznati i objasniti studentima operacije mokrog i suhog oplemenjivanja tekstila, kod čega se posebna pozornost pridaje strojevima i uređajima u pogonima oplemenjivanja tekstila. Objasniti s mehanizmima rada pogonskih uređaja u procesima oplemenjivanja u svrhu pravilnog korištenja u proizvodnji.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III.  Suho oplemenjivanje

Dopunska literatura

  • Prospekti proizvođaća strojeva za oplemenjivanje.
  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Operacije oplemenjivanja tekstila

Povezane teme