unizg Pretraga

S Stručna praksa bojadisanja tekstila

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57068

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (0+4+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni kolokvij dnevika prakse
Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Navesti i definirati bojila prikladna za bojadisanje određenih vrsta vlakana
•    Definirati bojila prema svojstvima primjene
•    Izabrati bojilo prema vrsti vlakna i zahtjevima na postojanosti obojenja
•    Postaviti parametre procesa bojadisanja tekstila ovisno o vrsti vlakna, bojilu i namjeni
•    Primijeniti odgovarajuću tehnologiju prema ekonomskim, energetskim i ekološkim zahtjevima
•    Poznavati kriterije ocjenjivanja kvalitete provedenog procesa bojadisanja

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći praktički primijeniti znanja o bojadisarskim svojstvima različitih tekstilnih materijala za postizanje obojenja željenje kvalitete, odabirom odgovarajućih bojila, pomoćnih sredstava i postupaka obrade, vodeći računa o ekonomskoj, energetskoj i ekološkoj prihvatljivosti istih.

Cilj predmeta

Upoznati studente s postupcima i učincima bojadisanja tekstila u praksi. Osposobiti studente za provođenje procesa bojadisanja u ovisnosti o vrsti tekstilnog materijala i primijenjenog bojila, odnosno primjenu odgovarajućih bojila, pomoćnih sredstava i parametara (temepratura, vremena) za postizanje željenih učinaka bojadisanja, dubine tona, jednolikosti i postojanosti obojenja, te ekološke prihvatljivosti upotrijebljenih bojila i pomoćnih sredstava u procesu bojadisanja, te zbrinjavanja otpadnih voda.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Stručna praksa bojadisanja tekstila

Povezane teme