unizg Pretraga

Modni dizajn

Program smjera Modni dizajn pruža stručna tehnička i teorijska znanja i razvijaju likovne i kreativne sposobnosti i vještine s posebnim naglaskom na individualnom razvoju kreativnog mišljenja i izraza potičući eksperimentiranje, istraživanje i inovacije u rasponu od stvaranja ideje sve do realizacije 3D odjevnog oblika.

Individualnost i kreativnost u samom pedagoškom procesu temelji su za oslobađanje kreativnosti i individualnosti kod studenata koji sintetizirajući dobivena znanja iz svih područja postaju visokoobrazovani stručnjaci unutar svoje struke sa širokim mogućnostima djelovanja u svim područjima modnog dizajna i umjetničkog pristupa odjevnom obliku. Po završetku dvogodišnjeg studija student se može upisati na specijalizacije formirane prema potrebi, npr. Visoka moda, Stilist.

Predmeti upisnog smjera Modni dizajn (MD)

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Crtanje i slikanje III A 1 3 - 4 5
Crtanje povijesnog tekstila i kostima 1 3 - 4 5
Elementi projektiranja odjeće I 1 2 - 3 4
Estetika I 2 - - 3 3
Konstrukcija odjeće I 1 2 - 3 4
Kreiranje odjeće II A 1 3 - 4 5
* Engleski jezik III A 1 1 - 2 2
* Njemački jezik III A 1 1 - 2 2
Izborni predmeti - - - 2
Σ 8 14 - 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III 2 2

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Crtanje i slikanje IV A 1 2 - 3 5
Elementi projektiranja odjeće II 1 2 - 3 4
Izrada povijesnog tekstila i kostima 1 2 - 3 3
Konstrukcija odjeće II 1 2 - 3 4
Kreiranje odjeće III A 1 2 - 3 5
* Engleski jezik IV A 1 1 - 5 2
* Njemački jezik IV A 1 1 - 5 2
Tekstilna vlakna i materijali 3 2 - 5 5
Izborni predmeti - - - 4
Σ 9 13 - 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Elementi projektiranja odjeće III 1 3 - 4 5
Etnologija tekstila i odijevanja 1 - 1 2 3
Izrada odjeće - 3 - 3 3
Modeliranje odjeće I 1 2 - 3 4
Modni dizajn I 1 3 - 4 5
Prezentacijski praktikum 2 2 - 4 4
Sociologija mode 2 - - 2 3
Etnografski praktikum I A - 2 2 4 4
Σ 8 15 3 26 31

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Dizajn modnih dodataka I 1 3 - 4 5
Kreiranje tekstila za odjeću 1 3 - 4 5
Modna ilustracija A 1 3 - 4 4
Modni dizajn II 1 3 - 4 5
Izborni predmeti - - - 7
Završni rad - - - 5
Σ 4 12 - 16 30

* mogućnost upisa samo jednog stranog jezika.

** Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Još iz kategorije

Modni dizajn