unizg Pretraga

Teorija mode II

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminari, radionice

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Odjeća, tijelo i sustav mode; Psihoanaliza i transgresija; Socijalna slika tijela; Modna sociometrija; Kulturalizacija tijela u doba postmoderne; Individualizacija modnih stilova; Ulični stilovi; Seksualni i društveni stereotipi i moda; Moć mode i pojam ljepote; Dendizam i uniforma; Paradoksi suvremene mode; Gramatika modnog spektakla; Sinmkronijski i dijakronijski pristup modi; Redizajniranje tijela i estetska kirurgija; Transkulturalni aspekti mode: etno-trendovi, regionalizam, nova tradicija.

Cilj predmeta

Kolegij razvija teoretsko utemeljenje mode kao kulturalnog sklopa suvremenog doba u kojem tijelo i odjeća tvore bitne odrednice fragmentirane cjeline individualnog i kolektivnog djelovanja. Studentima se mogućuje visoka razina epistemološkog i metodološkog pristupa fenomenu mode. Sintetički pristup modi obuhvaća brojne teorije suvremene mode i dizajna s naglaskom na stvaranju autonomnog govora mode izvan tradicionalnog pristupa funkcionalizma društvenih znanosti. Modni dizajner stječe cjeloviti uvid u dinamiku razvitka mode i u razloge njezina cikličkog obnavljanja iz prostora tradicije. Specifičnost je kolegija u tome što priprema studente za kompetentno stručno, profesionalno i znanstveno bavljenje modom u kontekstu novih spoznaja iz društvenih i humanističkih znanosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
  • Davis, F., FASHION, CULTURE AND IDENTITY, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  • Davenport, M., THE BOOK OF COSTUME, Crown Publishers Flugel, New York, 1965.
  • Polhemus, T., (ur.), SOCIAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY, Penguin Books, London, 1978.
  • Lurie, A., THE LANGUAGE OF CLOTHES, Bloomsbury Publishing, London, 1992.

Dopunska literatura

  • Rudofsky, B., THE UNFASHIONABLE HUMAN BODY, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1984.
  • Hollander, A., SEX AND SUITS, Alfred A. Knopf, New York, 1994.
  • Pacteu, F., THE SYMPTOM OF BEAUTY, Reaktion Books, London, 1994.
  • Craik, J., THE FACE OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London-New York, 1994.

Teorija mode II

Povezane teme