unizg Pretraga

Teorija mode II

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

SURADNICI

dr. sc. Petra Krpan, viša asistentica

Šifra predmeta

44393

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+0+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminari, radionice

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    raspravljati o suvremenim teorijama mode i primijeniti znanje u teorijskom istraživanju
•    uspostavljati veze između mode kao medijskoga proizvoda i načina njegove simboličke identifikacije s pojedincem i društvom u cjelini
•    analizirati složene interakcije između modne prakse i različitih metodologija njenog teorijskog utemeljenja
•    objasniti različite društvene i kulturne fenomene mode danas – od elitne mode do subkulture
•    primijeniti znanja iz različitih disciplina u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Okvirni sadržaj predmeta

Odjeća, tijelo i sustav mode; Psihoanaliza i transgresija; Socijalna slika tijela; Modna sociometrija; Kulturalizacija tijela u doba postmoderne; Individualizacija modnih stilova; Ulični stilovi; Seksualni i društveni stereotipi i moda; Moć mode i pojam ljepote; Dendizam i uniforma; Paradoksi suvremene mode; Gramatika modnog spektakla; Sinmkronijski i dijakronijski pristup modi; Redizajniranje tijela i estetska kirurgija; Transkulturalni aspekti mode: etno-trendovi, regionalizam, nova tradicija.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz društvenih i humanističkih znanosti u interdisciplinarnoj teoriji mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.

Literatura potrebna za ispit

  • Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
  • Davis, F., FASHION, CULTURE AND IDENTITY, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  • Davenport, M., THE BOOK OF COSTUME, Crown Publishers Flugel, New York, 1965.
  • Polhemus, T., (ur.), SOCIAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY, Penguin Books, London, 1978.
  • Lurie, A., THE LANGUAGE OF CLOTHES, Bloomsbury Publishing, London, 1992.

Dopunska literatura

  • Rudofsky, B., THE UNFASHIONABLE HUMAN BODY, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1984.
  • Hollander, A., SEX AND SUITS, Alfred A. Knopf, New York, 1994.
  • Pacteu, F., THE SYMPTOM OF BEAUTY, Reaktion Books, London, 1994.
  • Craik, J., THE FACE OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London-New York, 1994.

Teorija mode II

Povezane teme