unizg Pretraga

Kreiranje odjeće IV A

Nositelji

doc. art. Ivana Mrčela, mag.art.

Šifra predmeta

44315  

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    realizirati ideju koristeći se tradicionalnim i suvremenim materijalima u novom kontekstu
•    planirati i voditi projekt kreiranja odjeće kao medija likovnog izražavanja
•    izlagati i argumentirano obrazlagati vlastita kreativna rješenja
•    Primjeniti stečena znanja i vještine u interpretaciji vlastitog kreativnog mišljenja.
•    Kategorizirati,formulirati i organizirati ideje i elaborirati mogućnosti realizacije istih 

Okvirni sadržaj predmeta

Poticanje studenata na uključivanje u globalne inovcije u području kretivnosti. Naglašavanje artificijelnosti pri stvaranju odjevnih kompozicija u svrhu maksimalnog oslobađanja imaginacije.

Cilj predmeta

Osposobiti studenta za samostalno istraživanje ,kreiranje te prezentiranje.
Osposobiti studente za što viši stupanj profesionalnosti u individualnom ili timskom radu.
Osposobiti studente za kvalitetno i profesionalno djelovanje u području individualnog kreiranja odjeće ili u okruženju kreativnih timova.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće IV A

Povezane teme