unizg Pretraga

Njega tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Suradnici

dr. sc. Kristina Šimić, znanstveni novak

Šifra predmeta

44261

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Projektirati kolekcije odjevnih predmeta visoke trajnosti u održavanju
•    analizirati i unaprijediti procesne parametre koji imaju utjecaj na upotrebna svojstva tekstila i odjeće u održavanju
•    integrirati funkcionalne elemente u tekstil i odjeću, uskladiti kompatibilnost materijala s aspekta njege
•    optimirati odgovarajuće postupke održavanja
•    analizirati i unaprijediti procesne parametre
•    analizirati postojeće procese i predlagati poboljšanja u skladu s inovacijama na području njege odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje internacionalnih simbola za njegu tekstilija prema ISO i GINETEX-u. Zaprljanja i načini njihovog uklanjanja. Procesi pranja, kemijskog čišćenja i čišćenja u vodi-sredstva, tehnologija i ekološki aspekt. Njega novih tekstilija. Njega odjeće s aplikacijama (koža, efektne niti....). Čišćenje kože. Oštećenja pri njezi tekstilija. Vježbe bi sadržale brze načine utvrđivanja osjetljivosti pojedinih materijala, kombinacija i obojenja u svrhu pravilnog deklariranja i izbjegavanja reklamacija u njezi tekstilija. Posjeta kemijskoj čistionici koja ima najsuvremeniju tehnologiju uklanjanja zaprljanja, čišćenja i glačanja.

Cilj predmeta

Studenti će usvojiti znanja o procesima njege tekstila i odjeće kroz analizu funkcionalnih svojstava tekstila u pranju i profesionalnoj njezi. Pri tome će se posebna pozornost obratiti na utjecaj pojedinih komponenti deterdženta na promjene svojstava: tona i opipa. Steći će znanja o procesu održavanja odjeće s efektnim nitima, aplikacijama i ugradbenim elementima kože, krzna koji su dizajnerima često izazov i inspiracija. Upoznat će se s oštećenjima odjeće u njezi tekstila i reklamacijama. Studentima će se ukazati na mogućnost postizanja funkcionalnih svojstava tekstilija u procesima njege.

Literatura potrebna za ispit

  • I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
  • Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GMBh, Weinheim 2002.
  • Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.

Dopunska literatura

  • članci u dogovoru s nastavnikom
  • Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.

Njega tekstila i odjeće

Povezane teme