unizg Pretraga

Praktikum izrade odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

SURADNICI

dr. sc. Beti Rogina-Car, stručni suradnik

Šifra predmeta

44271

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (0+4+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Osmisliti dizajn unikatnog modela odjevnog predmeta
•    Realizirati vlastiti dizajn od ideje do gotovog odjevnog predmeta
•    Primijeniti saznanja o konstrukciji i tehnologiji izrade odjevnih predmeta na realne primjere iz prakse
•    Analizirati tijek izrade unikatnog odjevnog predmeta
•    Usporediti pristalost gotovog odjevnog predmeta u odnosu na konstrukcijske parametre

Okvirni sadržaj predmeta

Šivanje po papirnatim konturama, izrada osnovnih krojeva. Šivanje odjeće prema konstrukcijama kroja provjerenim na kolegijima Projektiranje odjeće IV i Računalno projektiranje odjeće II.

Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za industrijsko oblikovanje odjevnog predmeta prema originalnoj ideji i dizajnu

Literatura potrebna za ispit

  • D.Ujević,D.Rogale,M.Hrastinski:Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilište u Zagrebu, TTF, Zagreb, 2000.
  • D.Rogale,D.Ujević,S.Firšt-Rogale,M.Hrastinski:Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada,Univerzitetski udžbenik,Bihać

Dopunska literatura

  • Stručni članci časopisa Tekstil.

Praktikum izrade odjeće

Povezane teme