unizg Pretraga

Projektiranje odjeće IV

Nositelji

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44272

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće
TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - diplomski, smjer Modni dizajn
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz Projektiranja odjeće III.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke, Praktične, auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati i primijeniti znanja o projektiranju kolekcije rublja i ostalih deficitarnih programa i izraditi mapu koristeći klasične tehnike crtanja kao i u kombinaciji s računalom s ciljem stvaranja kataloga za prezentaciju odjeće
•    Primijeniti i povezati sadržaje različitih predmeta prilikom projektiranja kolekcija
•    Analizirati trendove i izraditi katalog pomoću računala za ponudu autorske kolekcije rublja i ostalih deficitarnih programa kupcu
•    Primijeniti stečena znanja o vrstama rublja i deficitarnim programima za projektiranje kolekcija prema modnim smjernicama
•    analizirati i uočiti razlike između rublja za određenu namjenu i specifičnosti određenih deficitarnih programa
•    Izraditi projekte odjeće trodijelnih i dvodijelnih odjevnih predmeta namijenjenih određenom potrošaču za serijsku proizvodnju u industriji.

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: vizualna ravnoteža u likovnoj umjetnosti, vrste vizualne uravnoteženosti u projektiranju odjeće, odstupanje od idealne proporcije muškog i ženskog tijela, vizualne korekcije figure muškog i ženskog tijela pomoću odjeće i dodataka, primjena metode pomicanja poprečnih ravnina u kroju i uzorku odjeće, vizualne korekcije odjeće na temelju vertikalnih orjentacijaskih crta i vizualne korekcije na temelju preniskog i previsokog rasta i punijeg stasa. Vježbe: projekti kolekcije prema problematici vizualne figure i modeliranje kroja prema osobnom izboru, ručno i pomoću računala. Vježbe su povezane s vježbama iz kolegija Računalno projektiranje odjeće II. i Modna ilustracija za izradu kataloga odjeće.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad i povezivanje sadržaja različitih predmeta kao i upoznati studente s novim sadržajima iz područja rublja i odjeće deficitarne ponude na tržištu.

Literatura potrebna za ispit

  • M. Vinković: Vizualna uravnoteženost (ekvilibar) u likovnom projektiranju odjeće za žene visokoga i niskoga rasta, Tekstil 50 (8)
  • M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
  • M.Vinković: Orientation lines in garment design, Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, may 23-26. Cavtat-Dubrovnik-Croatia

Dopunska literatura

  • M.Vinković:Medium stature as a referral one for extremely tall and short persons,Book of Proceedings of the ITC&DC, Magic World of Textiles,Dubrovnik,Croatia,6-9.10.2002.Book of Abstracts
  • D.Rogale/S.Polanović:Računalni sustavi konstrukcije pripreme u odjevnoj industriji, TTF, Zagreb,1996.

Projektiranje odjeće IV

Povezane teme