unizg Pretraga

Odabrana poglavlja odjevne tehnologije

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

Martina Bobovčan Marcelić, dipl. ing., asistent

Šifra predmeta

44266

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni ispit (kolokvij u sustavu Merlin), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati specifičnosti u tehnološkom procesu izrade odjeće
•    odabrati primjerenu tehniku rezanja materijala
•    odabrati primjerenu u tehniku spajanja materijala odabirom optimalne metode spajanja šivanjem, toplotnim, ultrazvučnim i visokofrekventnim spajanjem,
•    osigurati kvalitetu u procesu proizvodnje odjeće, anaizirati dosadašnjeg razvoja inteligentne odjeće i stanja patentne zaštite na tom području,
•    izraditi odjevni predmet prema svojem projektu

Okvirni sadržaj predmeta

Priprema za krojenje. Polaganje krojnih slojeva u krojne naslage. Vrste polaganja krojnih slojeva. Vrste krojnih naslaga. Načini i strojevi za polaganje krojnih slojeva. Ručno i automatsko polaganje krojnih slojeva. Postavljanje krojnih slika na krojne naslage. Iskrojavanje krojnih naslaga. Ručno vođeni strojevi za iskrojavanje koji koriste oštrice čeličnih noževa. Električne ili pneumatske škare. Strojevi za iskrojavanje krojnih naslaga. Označavanje sastavnih točaka. Linije za krojenje. Upravljanje linijama za krojenje sa CAD stanica. Iskrojavanje modnih kolekcija. Frontalno fiksiranje. Obilježavanje dijelova odjeće. Sastavljanje svežnjeva i priprema za transport u šivaonicu. Razvoj tehnike i tehnologije šivanja. Normizacija šivaćih uboda.

Cilj predmeta

Predmet je namijenjen studentima dizajna sa ciljem upoznavanje procesa proizvodnje odjeće s naglaskom na specifičnosti utjecaja dizajnera na tehnološke procese

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Teh. proizvodnje odj. sa studijem rada, recenzirani udžbenik Univerziteta u Bihaću, 1999., ISBN 9958-624-08-7
  • D. Rogale i sur.: Rač. sustavi konst. pripreme u odj. ind., recenzirani udžbenik Sveučilišta u ZG,1997., Tek.-teh. fakultet
  • D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
  • D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
  • Rogale D.: Odjevna tehnologija na svršetku milenija - stanje i predvidivi pravci razvitka, Tekstil, 47, (1998.), 1, 2-19

Dopunska literatura

  • Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, principles and practice, Van Nostrand Reinhold Comapany, New York 1980
  • D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
  • D. Rogale et al: Clothing production process and garment design, IJCST, 12 (2000), 6, 114-117
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tek. i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45, (1996.), 6, 312

Odabrana poglavlja odjevne tehnologije

Povezane teme