unizg Pretraga

Projektiranje odjeće V

Nositelji

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44277

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

6 (2+4+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz Projektiranja odjeće IV.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati izradu kolekcije odjeće
•    Primijeniti stečena znanja na izradu autorske kolekcije odjeće kao i njezinu primjenu za seriju u industrijskoj proizvodnji
•    Analizirati i izraditi ponudu za tržište prema žanrovima u obliku virtualnog i papirnatog kataloga
•    razlikovati karaktere potrošača i primijeniti ih u projektiranju autorske kolekcije odjeće
•    istraživati i usavršavati dizajn odjevnog predmeta
•    voditi razvojno istraživačke i umjetničke poslove i projekte kolekcije odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: tjelesna sazdanost čovječjeg tijela i konstitucija: leptosomna, fibrozna, piknička. Vrste rasta ljudi: niski, normalni, srednji, visoki i izrazito visoki rast. Rast i razvoj djeteta. Ovo su temeljni sadržaji za izradu tzv. deficitarnih programa kolekcija odjeće za kojima postoji velika potražnja na tržištu robe. Vježbe: projektiranje odjeće za punije osobe na temelju pravila vizualne korekcije tijela pomoću odjeće, projektiranje odjeće za izrazito visoki stas i za izrazito nizak stas te posebice trudnički program, kolekcije prema rastu i razvoju za dječji program. Ručno i računalno modeliranje kroja i izrada kataloga kolekcije odjeće na računalu.

Cilj predmeta

Povezati sadržaje predavanja i vježbi u šivaoni s ciljem realizacije kompleta odjeće. Pri tome student treba savladati načine izrade različitih odjevnih predmeta koji su temelj za kolekciju odjeće, koji su provjereni iz žutice na prethodnom semestrima.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
  • M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
  • M. Vinković:Orijentacijske crte u likovnom projektiranju dječje odjeće Tekstil 52 (8) 357-367 (2003.)
  • M.Vinković;I.Šabarić;V.Mandekić-Botteri:Stereometrijsko istraživanje modnog lika i odjeće na temelju uzorka elipsoida, Tekstil 53 (9) 441-453 (2004.)

Dopunska literatura

  • M. Vinković: Vizualna uravnoteženost (ekvilibar) u likovnom projektiranju odjeće za žene visokoga i niskoga rasta, Tekstil 50 (8)
  • M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
  • M.Vinković: Orientation lines in garment design, Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, may 23-26. Cavtat-Dubrovnik-Croatia

Projektiranje odjeće V

Povezane teme