unizg Pretraga

Projektiranje odjeće III

Nositelji

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Šifra predmeta

44268

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni kolokvij iz Projektiranja odjeće II.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične, auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati i primijeniti temeljna obilježja pariške visoke mode za projektiranje teške konfekcije i izraditi mapu koristeći klasične tehnike crtanja kao i u kombinaciji s računalom s ciljem stvaranja kataloga za prezentaciju odjeće
•    Primijeniti i povezati sadržaje različitih predmeta u cjelinu odjevnog predmeta
•    Analizirati trendove i izraditi katalog pomoću računala za ponudu autorske kolekcije kupcu
•    Primijeniti različite vrste krojeva hlača prema modnim smjernicama
•    analizirati i uočiti razlike između klasičnih krojeva hlača i etno kroja
•    Uočiti mogućnosti povezivanja klasičnih i etno hlača s različitim gornjim odjevnim predmetima kao i modnim dodacima.

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: poznavanje vrste kolekcija odjeće sezonska, dopunska, podjela kolekcije prema žanrovima, ponuda robe prema spolu, namjeni (dnevna, sportska, poslovna i svečana odjeća). Proces kolekcije sastoji se od postavljanja i izrade kolekcije odjeće. Vježbe: proces izrade odjeće od ideje do projekta. (uzdužne, poprečne linije kroja i nabori te modeliranje krojeva (provjera) u žutici) Vježbe se sadržajno povezuju s kolegijem Računalno projektiranje odjeće I : modeliranje i izrada krojnih slika na računalu te računalno iskrojavanje krojnih dijelova. Projektiranje odjeće na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće koja ima instalirani programski paket PrimaVision s ciljem izrade kataloga odjeće za ponudu tržištu.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad i povezivanje sadržaja različitih predmeta kao i upoznati studente s novim sadržajima iz područja ostalih vrsta odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
  • Maja Vinković: Moda i dizajn u službi marketinga, Tekstil 42 (4) 222-232 (1993.)
  • Maja Vinković: Trend boja i tkanina za proljeće/ljeto 1988. za žensku konfekciju, Tekstil 36 (2) 95 (1987.)
  • Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
  • Maja Vinković: Međunarodni sekretarijat za vunu predstavlja trendove mode za sezonu jesen/zima 1987/88. Tekstil 36 (2) 96-98

Dopunska literatura

  • Modne informacije: časopisi,modni instituti, internet D.Rogale/S.Polanović:Računalni sustavi konstrukcije pripreme u odjevnoj industriji, TTF, Zagreb,1996.
  • M.Vinković;I.Šabarić&V.Mandekić-Botteri:Descriptive Geometry in Artistic Clothing Design,Book of Proceedings of the ITC&DC, Magic World of Tekstiles,Dubrovnik,Croatia,3-6.10.2004.

Projektiranje odjeće III

Povezane teme