unizg Pretraga

Projektiranje odjeće II

Nositelji

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44263

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz Projektiranja odjeće I.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati i primijeniti temeljna obilježja pariške visoke mode za projektiranje lake konfekcije i izraditi mapu koristeći klasične tehnike crtanja kao i u kombinaciji s računalom s ciljem stvaranja kataloga za prezentaciju odjeće
•    Primijeniti i povezati sadržaje različitih predmeta u cjelinu odjevnog predmeta
•    Analizirati modne trendove i u što kraćem vremenu putem kreativne igre dobiti novi oblik
•    Primijeniti proces brzog prototipa u smislu dobivanja nove linije kroja koja se koristi kao različite varijacije u kolekciji.
•    Primijeniti stečena znanja u provjeri uspješnosti izvedbe nove ideje u trodimenzionalnom kroju u prirodnoj veličini
•    Izraditi brzi prototip haljine kao temelj za razradu kolekcije odjeće prema analiziranom trendu i osmisliti autorsku kolekciju za određenu sezonu

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja:crtanje projekta odjeće na ploči, na modnoj figuri u pokretu.Na temelju izbora uzorka tkanine crtaju se prema nastavnim jedinicama projekti odjeće (engl. klasika, odjeća na temu športa i rada, te svečana odjeća) . Vježbe:crtanje tehnoloških simbola na ploči uz tumačenje pojedinih elemenata odjeće uz individualnu korekciju crteža studenata. Prema projektu crtanom rukom izrađuje se projekt na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće koji ima instalirani programski paket PrimaVision (s programskim modulima GRAPHICSMODE i DRAPINGMODE) tt.Lectra.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad i povezivanje sadržaja različitih predmeta da bi se što bolje realizirao odjevni predmet.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
  • Maja Vinković: Muška moda - trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
  • Ireland P.J. Fashion design drawing and presentation. London BT Batsford 1982.

Dopunska literatura

  • Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
  • Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
  • Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
  • Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.

Projektiranje odjeće II

Povezane teme